For comments, suggestions
Created with Raphaël 2.1.0 22.07.1994 Examinarea formală (atribuirea datei de depozit) 31.07.1994 Publicarea hot. de acordare (B1) 31.08.1994 Eliberarea brevetului (C2) 31.01.1995 Finalizarea perioadei de depunere a opoziţiilor 31.03.1997 Publicarea hot. de decădere, termenul de restabilire a expirat

Brevet nevalabil


(11)Numarul documentului47
(21)Numarul depozitului94-0219
(22)Data depozitului1994.07.22
 Data depunerii cererii de examinare: (de fond) 22.07.1994
(71)Numele sau denumirea solicitantului (solicitanţilor), codul ţăriiRUDIC Valeriu, MD; COBEŢ Valeriu, MD; POPOVICI Mihail, MD; GUDUMAC Valentin, MD;
(72)Numele inventatorului (inventatorilor), codul ţăriiRUDIC Valeriu, MD; POPOVICI Mihail, MD; COBEŢ Valeriu, MD; GUDUMAC Valentin, MD;
(73)Numele sau denumirea titularului (titularilor), codul ţăriiRUDIC Valeriu, MD; POPOVICI Mihail, MD; COBEŢ Valeriu, MD; GUDUMAC Valentin, MD;
(54)Titlul inventiei Remediu ce stimulează lucrul cordului în timpul experienţei
(13)Codul documentuluiC2
(51)Clasificarea Internationala de Brevete A61K 36/02 (2006.01); A61P 9/04 (2006.01);
(19)TaraMD
(45)Data publicarii hotararii de acordare a brevetului1994.07.31
(47)Data eliberării brevetului1994.09.07
 S-a achitat mentinerea pana la data:1994.07.22
 Data decăderii din drepturi1994.07.22
 Publicarea menţiunii de încetare a valabilităţii cu dreptul de restabilire, în buletinul din1996.12.31
 Publicarea menţiunii de încetare a valabilităţii fără dreptul de restabilire, în buletinul din1997.03.31
(30*)Prioritatea cererei inregistrate in fosta U.R.S.S.4486184/14, 1988.09.23, SU
(10*)Titlul de protecţie al fostei U.R.S.S.2008016, SU
 Statutul cererii/brevetuluiBrevet nevalabil
Up
/inventions/Details.aspx?id=94-0219