For comments, suggestions
Created with Raphaël 2.1.0 22.07.1994 Examinarea formală (atribuirea datei de depozit) 31.10.1994 Eliberarea brevetului (C2) 30.11.1994 Publicarea hot. de acordare (B1) 31.05.1995 Finalizarea perioadei de depunere a opoziţiilor 22.07.2006 Valabil până la 30.11.2007 Publicarea hot. de decădere, termenul de restabilire a expirat

Brevet nevalabil


(11)Numarul documentului73
(21)Numarul depozitului94-0222
(22)Data depozitului1994.07.22
 Data depunerii cererii de examinare: (de fond) 22.07.1994
(71)Numele sau denumirea solicitantului (solicitanţilor), codul ţăriiRUDIC Valeriu, MD; CHIRIAC Mihail, MD; MOCREAC Alexandru, MD; ŞALARI Vasile, MD; DENCICOV Lidia, MD;
(72)Numele inventatorului (inventatorilor), codul ţăriiRUDIC Valeriu, MD; CHIRIAC Mihail, MD; MOCREAC Alexandru, MD; ŞALARU Vasile, MD; DENCICOV Lidia, MD;
(73)Numele sau denumirea titularului (titularilor), codul ţăriiRUDIC Valeriu, MD; CHIRIAC Mihail, MD; MOCREAC Alexandru, MD; ŞALARI Vasile, MD; DENCICOV Lidia, MD;
(54)Titlul inventiei Instalaţie pentru cultivarea microalgelor
(13)Codul documentuluiC2
(51)Clasificarea Internationala de Brevete A01G 33/02 (2006.01); C12M 1/00 (2006.01);
(19)TaraMD
(45)Data publicarii hotararii de acordare a brevetului1994.11.30
(47)Data eliberării brevetului1994.11.04
 S-a achitat mentinerea pana la data:2006.07.22
 Data decăderii din drepturi2006.07.22
 Publicarea menţiunii de încetare a valabilităţii cu dreptul de restabilire, în buletinul din2007.04.30
 Publicarea menţiunii de încetare a valabilităţii fără dreptul de restabilire, în buletinul din2007.11.30
(30*)Prioritatea cererei inregistrate in fosta U.R.S.S.4730788/13, 1989.08.22, SU
(10*)Titlul de protecţie al fostei U.R.S.S.1704712, SU
 Statutul cererii/brevetuluiBrevet nevalabil
Up
/inventions/Details.aspx?id=94-0222