For comments, suggestions
Created with Raphaël 2.1.0 20.07.1994 Examinarea formală (atribuirea datei de depozit) 31.03.1995 Publicarea hot. de acordare (B1) 31.07.1995 Eliberarea brevetului (C2) 30.09.1995 Finalizarea perioadei de depunere a opoziţiilor 09.04.2005 Data expirării brevetului

Brevet nevalabil


(11)Numarul documentului169
(21)Numarul depozitului94-0253
(22)Data depozitului1994.07.20
 Data depunerii cererii de examinare: (de fond) 20.07.1994
(71)Numele sau denumirea solicitantului (solicitanţilor), codul ţăriiUNIVERSITATEA DE STAT DIN MOLDOVA, MD;
(72)Numele inventatorului (inventatorilor), codul ţăriiRUDIC Valeriu, MD; ŞALARU Vasile, MD; OBUH Petru , MD;
(73)Numele sau denumirea titularului (titularilor), codul ţăriiRUDIC Valeriu, MD;
(54)Titlul inventiei Tulpina algei Spirulina platensis (Nordst.) Geitl. CALU - producător de biomasă
(13)Codul documentuluiC2
(51)Clasificarea Internationala de Brevete A01H 13/00 (2006.01); A23K 1/00 (2006.01); C12N 1/12 (2006.01);
(19)TaraMD
(45)Data publicarii hotararii de acordare a brevetului1995.03.31
(47)Data eliberării brevetului1995.07.20
 Brevete expirate; Data expirarii2005.11.30
 S-a achitat mentinerea pana la data:2005.04.09
 Revalidarea la etapa eliberarii1998.12.31
 Data revalidării brevetului1998.12.31
 Modificarea solicitantului
Nr. şi data deciziei:824, 1998.03.25
Datele iniţiale:Universitatea de Stat din Moldova, str. A.Mateevici, nr. 60, MD-2009, Chişinău, Republica Moldova
Datele finale:Rudic Valeriu, MD; Cepoi Liliana, MD;
 Modificarea titularului
Nr. şi data deciziei:824, 1998.03.25
Datele iniţiale:Universitatea de Stat din Moldova, str. A.Mateevici, nr. 60, MD-2009, Chişinău, Republica Moldova
Datele finale:Rudic Valeriu, MD; Cepoi Liliana, MD;
(30*)Prioritatea cererei inregistrate in fosta U.R.S.S.3906628/31-15, 1985.04.10, SU
(10*)Titlul de protecţie al fostei U.R.S.S.1347204, SU
 Statutul cererii/brevetuluiBrevet nevalabil
Up
/inventions/Details.aspx?id=94-0253