For comments, suggestions
Created with Raphaël 2.1.0 14.07.1994 Deschiderea fazei naţionale 31.01.1996 Publicarea cererii PCT (A) 10.07.1997 Examinarea preliminară şi de fond 30.09.1999 Publicarea hot. de acordare (B2) 31.03.2000 Finalizarea perioadei de depunere a opoziţiilor 31.03.2000 Eliberarea brevetului (C2) 21.06.2002 Valabil până la 31.10.2004 Publicarea hot. de decădere, termenul de restabilire a expirat 21.06.2011 Data expirării brevetului

Brevet nevalabil


(11)Numarul documentului1324
(21)Numarul depozitului94-0310
(22)Data depozitului1991.06.21
 Data depunerii cererii de examinare: (de fond) 13.01.1997
(71)Numele sau denumirea solicitantului (solicitanţilor), codul ţăriiBUCHER-GUYER AG, MASCHINENFABRIK, CH;
(72)Numele inventatorului (inventatorilor), codul ţăriiHARTMANN Eduard, CH;
(73)Numele sau denumirea titularului (titularilor), codul ţăriiBUCHER-GUYER AG MASCHINENFABRIK, CH;
(54)Titlul inventiei Membrană a presei pentru separarea substanţelor lichide şi solide
(13)Codul documentuluiC2
(51)Clasificarea Internationala de Brevete B29C 43/36 (2006.01); B30B 9/22 (2006.01); B30B 9/26 (2006.01);
(19)TaraCH
(41)Data publicarii cererii1996.01.31
(45)Data publicarii hotararii de acordare a brevetului1999.09.30
(47)Data eliberării brevetului2000.04.30
(30)Prioritatea2217/90, 1990.07.04, CH
(74)ReprezentantBABAC Alexandru, Str. Miron Costin nr.1 5/2, of. 19-20, MD-2045, Chişinău, Republica Moldova
 Examinator(i) la examinarea de fondCOZMA Valeriu
(85)Data deschiderii fazei nationale1994.07.14
(86)Cerere internationalaPCT/CH1991/000135, 1991.06.21
(87)Publicarea cererii internationaleWO 1992/00847, 1992.01.23
 S-a achitat mentinerea pana la data:2002.06.21
 Data decăderii din drepturi2002.06.21
 Publicarea menţiunii de încetare a valabilităţii cu dreptul de restabilire, în buletinul din2003.12.31
 Publicarea menţiunii de încetare a valabilităţii fără dreptul de restabilire, în buletinul din2004.10.31
 Statutul cererii/brevetuluiBrevet nevalabil
Up
/inventions/Details.aspx?id=94-0310