For comments, suggestions
Created with Raphaël 2.1.0 31.10.1994 Examinarea formală (atribuirea datei de depozit) 30.04.1996 Publicarea hot. de acordare (F1) 31.10.1996 Finalizarea perioadei de depunere a opoziţiilor 30.11.1996 Eliberarea brevetului (G2) 31.10.2003 Valabil până la 30.04.2005 Publicarea hot. de decădere, termenul de restabilire a expirat

Brevet nevalabil


(11)Numarul documentului531
(21)Numarul depozitului94-0352
(22)Data depozitului1994.10.31
 Data depunerii cererii de examinare: (pe raspunderea solicitantului) 03.03.1995
(71)Numele sau denumirea solicitantului (solicitanţilor), codul ţăriiBURCIU Vitalie, MD;
(72)Numele inventatorului (inventatorilor), codul ţăriiBURCIU Vitalie, MD;
(73)Numele sau denumirea titularului (titularilor), codul ţăriiBURCIU Vitalie, MD;
(54)Titlul inventiei Nod de prindere a barelor structurii spaţiale reticulate
(13)Codul documentuluiG2
(51)Clasificarea Internationala de Brevete E04B 1/24 (2006.01); E04B 1/58 (2006.01);
(19)TaraMD
(45)Data publicarii hotararii de acordare a brevetului1996.04.30
(47)Data eliberării brevetului1996.11.30
 S-a achitat mentinerea pana la data:2003.10.31
 Data decăderii din drepturi2003.10.31
 Publicarea menţiunii de încetare a valabilităţii cu dreptul de restabilire, în buletinul din2004.08.31
 Publicarea menţiunii de încetare a valabilităţii fără dreptul de restabilire, în buletinul din2005.04.30
 Statutul cererii/brevetuluiBrevet nevalabil
Up
/inventions/Details.aspx?id=94-0352