For comments, suggestions
Created with Raphaël 2.1.0 23.12.1994 Examinarea formală (atribuirea datei de depozit) 30.11.1995 Publicarea hot. de acordare (B1) 29.02.1996 Eliberarea brevetului (C2) 31.05.1996 Finalizarea perioadei de depunere a opoziţiilor 23.12.1998 Valabil până la 30.11.2002 Publicarea hot. de decădere, termenul de restabilire a expirat

Brevet nevalabil


(11)Numarul documentului315
(21)Numarul depozitului95-0028
(22)Data depozitului1994.12.23
 Data depunerii cererii de examinare: (de fond)
(71)Numele sau denumirea solicitantului (solicitanţilor), codul ţăriiINSTITUTUL DE FIZIOLOGIE A PLANTELOR AL ACADEMIEI DE ŞTIINŢE A REPUBLICII MOLDOVA, MD;
(72)Numele inventatorului (inventatorilor), codul ţăriiCUŞNIRENCO Margarita, MD; CURCEATOVA Galina, MD; HARCIUC Oleg, MD;
(73)Numele sau denumirea titularului (titularilor), codul ţăriiINSTITUTUL DE FIZIOLOGIE A PLANTELOR AL ACADEMIEI DE ŞTIINŢE A REPUBLICII MOLDOVA, MD;
(54)Titlul inventiei Procedeu de estimare a rezistenţei plantelor la salinitate
(13)Codul documentuluiC2
(51)Clasificarea Internationala de Brevete A01H 1/04 (2006.01);
(19)TaraMD
(45)Data publicarii hotararii de acordare a brevetului1995.11.30
(47)Data eliberării brevetului1996.02.27
 S-a achitat mentinerea pana la data:1998.12.23
 Data decăderii din drepturi1998.12.23
 Publicarea menţiunii de încetare a valabilităţii cu dreptul de restabilire, în buletinul din2002.02.20
 Publicarea menţiunii de încetare a valabilităţii fără dreptul de restabilire, în buletinul din2002.11.30
(30*)Prioritatea cererei inregistrate in fosta U.R.S.S.4949800/13, 1991.06.25, SU
(10*)Titlul de protecţie al fostei U.R.S.S.2017408, RU
 Statutul cererii/brevetuluiBrevet nevalabil
Up
/inventions/Details.aspx?id=95-0028