For comments, suggestions
Created with Raphaël 2.1.0 21.12.1994 Examinarea formală (atribuirea datei de depozit) 30.04.1995 Publicarea hot. de acordare (B1) 30.09.1995 Eliberarea brevetului (C2) 31.10.1995 Finalizarea perioadei de depunere a opoziţiilor 21.12.1999 Valabil până la 30.12.2002 Publicarea hot. de decădere, termenul de restabilire a expirat 11.05.2009 Data expirării brevetului

Brevet nevalabil


(11)Numarul documentului185
(21)Numarul depozitului95-0053
(22)Data depozitului1994.12.21
 Data depunerii cererii de examinare: (de fond) 21.12.1994
(71)Numele sau denumirea solicitantului (solicitanţilor), codul ţăriiUNIVERSITATEA DE STAT DE MEDICINĂ ŞI FARMACIE "NICOLAE TESTEMIŢANU" DIN REPUBLICA MOLDOVA, MD;
(72)Numele inventatorului (inventatorilor), codul ţăriiDARCIUC Victor, MD; GHICAVÎI Victor, MD; PARII Boris, MD;
(73)Numele sau denumirea titularului (titularilor), codul ţăriiUNIVERSITATEA DE STAT DE MEDICINĂ ŞI FARMACIE "NICOLAE TESTEMIŢANU" DIN REPUBLICA MOLDOVA, MD;
(54)Titlul inventiei Metodă de tratament al şocului
(13)Codul documentuluiC2
(51)Clasificarea Internationala de Brevete A61K 31/185 (2006.01);
(19)TaraMD
(45)Data publicarii hotararii de acordare a brevetului1995.04.30
(47)Data eliberării brevetului1995.09.20
 S-a achitat mentinerea pana la data:1999.12.21
 Data decăderii din drepturi1999.12.21
 Publicarea menţiunii de încetare a valabilităţii cu dreptul de restabilire, în buletinul din2001.11.30
 Publicarea menţiunii de încetare a valabilităţii fără dreptul de restabilire, în buletinul din2002.12.30
(30*)Prioritatea cererei inregistrate in fosta U.R.S.S.4692657/14, 1989.05.12, SU
(10*)Titlul de protecţie al fostei U.R.S.S.2012333, RU
 Statutul cererii/brevetuluiBrevet nevalabil
Up
/inventions/Details.aspx?id=95-0053