For comments, suggestions

Brevet nevalabil


(11)Numarul documentului250
(21)Numarul depozitului95-0095
(22)Data depozitului1995.01.10
 Data depunerii cererii de examinare: (de fond) 20.05.2005
(71)Numele sau denumirea solicitantului (solicitanţilor), codul ţăriiSOCIETATEA CU RĂSPUNDERE LIMITATĂ "INPROM", MD;
(72)Numele inventatorului (inventatorilor), codul ţăriiSCRIPCENCO Angela, MD; SCRIPCENCO Grigore, MD;
(73)Numele sau denumirea titularului (titularilor), codul ţăriiSCRIPCENCO Angela, MD; SCRIPCENCO Grigore, MD;
(54)Titlul inventiei Convertor rotativ al debitului
(13)Codul documentuluiG2
(51)Clasificarea Internationala de Brevete G01F 3/10 (2006.01);
(19)TaraMD
(45)Data publicarii hotararii de acordare a brevetului1995.11.30
(47)Data eliberării brevetului1996.01.24
 Examinator(i) la examinarea de fondPLOPA Anatol
 S-a achitat mentinerea pana la data:2008.01.10
 Data publicării mentiunii privind nulitatea brevetului2006.05.12
 Contestaţii
Data contestaţiei: 2005.04.27
Obiectul contestat: împotriva valabilităţii titlului de protecţie
Contestatarul: Institutul Naţional de Standardizare şi Metrologie, MD
Data examinării: 2006.05.12
Data hotărârii: 2006.05.12
Instanţa: Comisia de Contestatii
Hotărârea: 1. Se anulează brevetul de invenţie nr. 250 în baza raportului de reexaminare din 2006.05.10.
2. Se transmite dosarul în arhivă.

_________________________________
 Statutul cererii/brevetuluiBrevet nevalabil
Up
/inventions/Details.aspx?id=95-0095