For comments, suggestions
Created with Raphaël 2.1.0 01.03.1995 Examinarea formală (atribuirea datei de depozit) 31.08.1995 Publicarea hot. de acordare (B1) 31.12.1995 Eliberarea brevetului (C2) 29.02.1996 Finalizarea perioadei de depunere a opoziţiilor 01.03.2004 Valabil până la 30.11.2005 Publicarea hot. de decădere, termenul de restabilire a expirat 01.03.2010 Data expirării brevetului

Brevet nevalabil


(11)Numarul documentului263
(21)Numarul depozitului95-0164
(22)Data depozitului1995.03.01
 Data depunerii cererii de examinare: (de fond) 01.03.1995
(71)Numele sau denumirea solicitantului (solicitanţilor), codul ţăriiGHICAVÎI Victor, MD;
(72)Numele inventatorului (inventatorilor), codul ţăriiGHICAVÎI Victor, MD; MUHIN Efim, RU;
(73)Numele sau denumirea titularului (titularilor), codul ţăriiGHICAVÎI Victor, MD;
(54)Titlul inventiei Remediu cu acţiune antihipotensivă "IZOTURON"
(13)Codul documentuluiC2
(51)Clasificarea Internationala de Brevete A61K 31/00 (2006.01); A61K 31/155 (2006.01);
(19)TaraMD
(45)Data publicarii hotararii de acordare a brevetului1995.08.31
(47)Data eliberării brevetului1995.12.27
 S-a achitat mentinerea pana la data:2004.03.01
 Data decăderii din drepturi2004.03.01
 Publicarea menţiunii de încetare a valabilităţii cu dreptul de restabilire, în buletinul din2005.04.30
 Publicarea menţiunii de încetare a valabilităţii fără dreptul de restabilire, în buletinul din2005.11.30
 Statutul cererii/brevetuluiBrevet nevalabil
Up
/inventions/Details.aspx?id=95-0164