For comments, suggestions
Created with Raphaël 2.1.0 10.05.1995 Examinarea formală (atribuirea datei de depozit) 31.01.1996 Publicarea hot. de acordare (F1) 31.07.1996 Finalizarea perioadei de depunere a opoziţiilor 30.09.1996 Eliberarea brevetului (G2) 10.05.2001 Valabil până la 30.12.2002 Publicarea hot. de decădere, termenul de restabilire a expirat

Brevet nevalabil


(11)Numarul documentului388
(21)Numarul depozitului95-0243
(22)Data depozitului1995.05.10
 Data depunerii cererii de examinare: (pe raspunderea solicitantului) 10.05.1995
(71)Numele sau denumirea solicitantului (solicitanţilor), codul ţăriiUNIVERSITATEA DE STAT DIN MOLDOVA, MD;
(72)Numele inventatorului (inventatorilor), codul ţăriiCODREANU Svetlana, MD; GULEA Aurelian, MD; RUDIC Valeriu, MD; NICA Gheorghe, RO; BOGDAN Valeriu, MD;
(73)Numele sau denumirea titularului (titularilor), codul ţăriiUNIVERSITATEA DE STAT DIN MOLDOVA, MD;
(54)Titlul inventiei Mediu de cultură pentru Propionibacterium freudenreichii s.s. chermanii
(13)Codul documentuluiG2
(51)Clasificarea Internationala de Brevete C12N 1/20 (2006.01);
(19)TaraMD
(45)Data publicarii hotararii de acordare a brevetului1996.01.31
(47)Data eliberării brevetului1996.09.30
 S-a achitat mentinerea pana la data:2001.05.10
 Data decăderii din drepturi2001.05.10
 Publicarea menţiunii de încetare a valabilităţii cu dreptul de restabilire, în buletinul din2002.02.20
 Publicarea menţiunii de încetare a valabilităţii fără dreptul de restabilire, în buletinul din2002.12.30
 Statutul cererii/brevetuluiBrevet nevalabil
Up
/inventions/Details.aspx?id=95-0243