For comments, suggestions
Created with Raphaël 2.1.0 30.12.1994 Examinarea formală (atribuirea datei de depozit) 30.04.1996 Publicarea hot. de acordare (B1) 31.10.1996 Finalizarea perioadei de depunere a opoziţiilor 30.11.1996 Eliberarea brevetului (C2) 30.12.1996 Valabil până la 28.02.2001 Publicarea hot. de decădere, termenul de restabilire a expirat 18.06.2010 Data expirării brevetului

Brevet nevalabil


(11)Numarul documentului524
(21)Numarul depozitului95-0294
(22)Data depozitului1994.12.30
 Data depunerii cererii de examinare: (de fond) 30.12.1994
(71)Numele sau denumirea solicitantului (solicitanţilor), codul ţăriiGOSPODĂRIA-FABRICĂ "ZAREA" A FIRMEI ŞTIINŢIFICE ŞI AGROINDUSTRIALE PENTRU PRODUCEREA ULEIURILOR ETERICE ŞI ARTICOLELOR DE PARFUMERIE ŞI COSMETICĂ "VIORICA", MD; INSTITUTUL DE CHIMIE AL ACADEMIEI DE ŞTIINŢE A MOLDOVEI, MD;
(72)Numele inventatorului (inventatorilor), codul ţăriiBELEVICI Edvard, MD; COVALI Mihai, MD; BAJEREANU Galina, MD; VLAD Pavel, MD; COLŢA Mihai, MD; MIRONOV Grigore, MD; BOŢAN Victor, MD; CEBAN Petru, MD; MUNTEAN Gheorghe, MD;
(73)Numele sau denumirea titularului (titularilor), codul ţăriiGOSPODĂRIA-FABRICĂ "ZAREA" A FIRMEI ŞTIINŢIFICE ŞI AGROINDUSTRIALE PENTRU PRODUCEREA ULEIURILOR ETERICE ŞI ARTICOLELOR DE PARFUMERIE ŞI COSMETICĂ "VIORICA", MD; INSTITUTUL DE CHIMIE AL ACADEMIEI DE ŞTIINŢE A REPUBLICII MOLDOVA, MD;
(54)Titlul inventiei Procedeu de izolare a sclareolului
(13)Codul documentuluiC2
(51)Clasificarea Internationala de Brevete C11B 9/02 (2006.01);
(19)TaraMD
(45)Data publicarii hotararii de acordare a brevetului1996.04.30
(47)Data eliberării brevetului1996.11.30
 S-a achitat mentinerea pana la data:1996.12.30
 Data decăderii din drepturi1996.12.30
 Publicarea menţiunii de încetare a valabilităţii cu dreptul de restabilire, în buletinul din2000.06.30
 Publicarea menţiunii de încetare a valabilităţii fără dreptul de restabilire, în buletinul din2001.02.28
(30*)Prioritatea cererei inregistrate in fosta U.R.S.S.92-011040/13, 1992.12.09, RU
 Statutul cererii/brevetuluiBrevet nevalabil
Up
/inventions/Details.aspx?id=95-0294