For comments, suggestions

Brevet nevalabil


(11)Numarul documentului873
(21)Numarul depozitului96-0111
(22)Data depozitului1996.04.26
 Data depunerii cererii de examinare: (pe raspunderea solicitantului) 26.04.1996
(71)Numele sau denumirea solicitantului (solicitanţilor), codul ţăriiSPATARENCO Afanasii, MD; ANDRIUŢA Vasile, MD;
(72)Numele inventatorului (inventatorilor), codul ţăriiSPATARENCO Afanasie, MD; ANDRIUŢA Vasile, MD;
(73)Numele sau denumirea titularului (titularilor), codul ţăriiSPATARENCO Afanasie, MD; ANDRIUŢA Vasile, MD;
(54)Titlul inventiei Procedeu de dezinfectare
(13)Codul documentuluiG2
(51)Clasificarea Internationala de Brevete A61L 2/14 (2006.01); A61L 2/16 (2006.01);
(19)TaraMD
(45)Data publicarii hotararii de acordare a brevetului1997.11.30
(47)Data eliberării brevetului1998.10.31
 S-a achitat mentinerea pana la data:2013.04.26
 Data decăderii din drepturi2013.04.26
 Publicarea menţiunii de încetare a valabilităţii cu dreptul de restabilire, în buletinul din2013.11.30
 Publicarea menţiunii de încetare a valabilităţii fără dreptul de restabilire, în buletinul din2014.10.31
 Statutul cererii/brevetuluiBrevet nevalabil
Up
/inventions/Details.aspx?id=96-0111