For comments, suggestions
Created with Raphaël 2.1.0 27.06.1996 Examinarea formală (atribuirea datei de depozit) 31.12.1997 Publicarea hot. de acordare (F1) 30.06.1998 Finalizarea perioadei de depunere a opoziţiilor 31.08.1998 Eliberarea brevetului (G2) 27.06.1999 Valabil până la 30.12.2002 Publicarea hot. de decădere, termenul de restabilire a expirat 27.06.2016 Data expirării brevetului

Brevet nevalabil


(11)Numarul documentului885
(21)Numarul depozitului96-0160
(22)Data depozitului1996.06.27
 Data depunerii cererii de examinare: (pe raspunderea solicitantului) 14.03.1997
(71)Numele sau denumirea solicitantului (solicitanţilor), codul ţăriiRAIEŢCHI Tatiana, MD;
(72)Numele inventatorului (inventatorilor), codul ţăriiRAIEŢCHI Tatiana, MD; RAIEŢCHI Leonid, MD; GNEUŞEV Veaceslav, MD;
(73)Numele sau denumirea titularului (titularilor), codul ţăriiRAIEŢCHI Tatiana, MD;
(54)Titlul inventiei Metodă de tratament al colitei, hepatitei, pielonefritei, maladiilor alergice ale tegumentelor şi căilor respiratorii
(13)Codul documentuluiG2
(51)Clasificarea Internationala de Brevete A23L 1/06 (2006.01); A61K 31/715 (2006.01);
(19)TaraMD
(45)Data publicarii hotararii de acordare a brevetului1997.12.31
(47)Data eliberării brevetului1998.08.31
 S-a achitat mentinerea pana la data:1999.06.27
 Data decăderii din drepturi1999.06.27
 Publicarea menţiunii de încetare a valabilităţii cu dreptul de restabilire, în buletinul din2002.04.30
 Publicarea menţiunii de încetare a valabilităţii fără dreptul de restabilire, în buletinul din2002.12.30
 Statutul cererii/brevetuluiBrevet nevalabil
Up
/inventions/Details.aspx?id=96-0160