For comments, suggestions
Created with Raphaël 2.1.0 02.12.1996 Examinarea formală (atribuirea datei de depozit) 31.10.1998 Publicarea hot. de acordare (B1) 30.04.1999 Finalizarea perioadei de depunere a opoziţiilor 31.05.1999 Eliberarea brevetului (C2) 02.12.2007 Valabil până la 30.06.2009 Publicarea hot. de decădere, termenul de restabilire a expirat

Brevet nevalabil


(11)Numarul documentului1051
(21)Numarul depozitului96-0372
(22)Data depozitului1996.12.02
 Data depunerii cererii de examinare: (de fond) 11.12.1996
(71)Numele sau denumirea solicitantului (solicitanţilor), codul ţăriiCENTRUL NAŢIONAL ŞTIINŢIFICO-PRACTIC DE IGIENĂ ŞI EPIDEMIOLOGIE AL MINISTERULUI SĂNĂTĂŢII DIN REPUBLICA MOLDOVA, MD;
(72)Numele inventatorului (inventatorilor), codul ţăriiSPÎNU Constantin, MD; CASTRAVEŢ Sergiu, MD; SCOFERŢA Petru, MD; VUTCARIOV Vasile, MD; CHINTEA Pavel, MD; ZURBAILOV Natalia, MD; BURLAC Ala, MD;
(73)Numele sau denumirea titularului (titularilor), codul ţăriiCENTRUL NAŢIONAL ŞTIINŢIFICO-PRACTIC DE IGIENĂ ŞI EPIDEMIOLOGIE AL MINISTERULUI SĂNĂTĂŢII DIN REPUBLICA MOLDOVA, MD;
(54)Titlul inventiei Remediu antiherpetic
(13)Codul documentuluiC2
(51)Clasificarea Internationala de Brevete A61K 31/70 (2006.01); A61K 36/00 (2006.01); A61P 31/22 (2006.01);
(19)TaraMD
(45)Data publicarii hotararii de acordare a brevetului1998.10.31
(47)Data eliberării brevetului1999.05.31
 S-a achitat mentinerea pana la data:2007.12.02
 Data decăderii din drepturi2007.12.02
 Publicarea menţiunii de încetare a valabilităţii cu dreptul de restabilire, în buletinul din2008.07.31
 Publicarea menţiunii de încetare a valabilităţii fără dreptul de restabilire, în buletinul din2009.06.30
 Statutul cererii/brevetuluiBrevet nevalabil
Up
/inventions/Details.aspx?id=96-0372