For comments, suggestions

Brevet nevalabil


(11)Numarul documentului1262
(21)Numarul depozitului97-0066
(22)Data depozitului1997.03.03
 Data depunerii cererii de examinare: (pe raspunderea solicitantului) 16.06.1998
(71)Numele sau denumirea solicitantului (solicitanţilor), codul ţăriiINSTITUTUL DE GENETICĂ ŞI FIZIOLOGIE A PLANTELOR AL ACADEMIEI DE ŞTIINŢE A MOLDOVEI, MD;
(72)Numele inventatorului (inventatorilor), codul ţăriiCHIRIAC Gheorghe, MD;
(73)Numele sau denumirea titularului (titularilor), codul ţăriiINSTITUTUL DE GENETICĂ AL ACADEMIEI DE ŞTIINŢE A REPUBLICII MOLDOVA, MD;
(54)Titlul inventiei Procedeu de obţinere a răsadului de Stevia rebaudiana Bertoni
(13)Codul documentuluiG2
(51)Clasificarea Internationala de Brevete A01H 4/00 (2006.01);
(19)TaraMD
(45)Data publicarii hotararii de acordare a brevetului1999.07.31
(47)Data eliberării brevetului2001.01.31
 S-a achitat mentinerea pana la data:2001.03.03
 Data decăderii din drepturi2001.03.03
 Publicarea menţiunii de încetare a valabilităţii cu dreptul de restabilire, în buletinul din2002.05.30
 Publicarea menţiunii de încetare a valabilităţii fără dreptul de restabilire, în buletinul din2002.12.30
 Statutul cererii/brevetuluiBrevet nevalabil
Up
/inventions/Details.aspx?id=97-0066