For comments, suggestions
Created with Raphaël 2.1.0 20.03.1997 Examinarea formală (atribuirea datei de depozit) 31.10.1997 Publicarea hot. de acordare (F1) 30.04.1998 Finalizarea perioadei de depunere a opoziţiilor 31.07.1998 Eliberarea brevetului (G2) 20.03.1999 Valabil până la 30.11.2002 Publicarea hot. de decădere, termenul de restabilire a expirat 20.03.2017 Data expirării brevetului

Brevet nevalabil


(11)Numarul documentului857
(21)Numarul depozitului97-0082
(22)Data depozitului1997.03.20
 Data depunerii cererii de examinare: (pe raspunderea solicitantului) 20.03.1997
(71)Numele sau denumirea solicitantului (solicitanţilor), codul ţăriiINSTITUTUL DE CHIMIE AL ACADEMIEI DE ŞTIINŢE A MOLDOVEI, MD; INSTITUTUL DE FIZIOLOGIE A PLANTELOR AL ACADEMIEI DE ŞTIINŢE A REPUBLICII MOLDOVA, MD;
(72)Numele inventatorului (inventatorilor), codul ţăriiŞTEFÎRŢĂ Anastasia, MD; CERNAT Victoria, MD; BUCEACEAIA Svetlana, MD; VRABIE Valeria, MD; TOMA Simion, MD; TURTĂ Constantin, MD; BULHAC Ion, MD; ŞAFRANSKY Valentin, MD; JOVMIR Tudor, MD;
(73)Numele sau denumirea titularului (titularilor), codul ţăriiINSTITUTUL DE CHIMIE AL ACADEMIEI DE ŞTIINŢE A REPUBLICII MOLDOVA, MD; INSTITUTUL DE FIZIOLOGIE A PLANTELOR AL ACADEMIEI DE ŞTIINŢE A REPUBLICII MOLDOVA, MD;
(54)Titlul inventiei Procedeu de tratare a seminţelor înainte de semănat
(13)Codul documentuluiG2
(51)Clasificarea Internationala de Brevete A01C 1/00 (2006.01); A01N 55/02 (2006.01);
(19)TaraMD
(45)Data publicarii hotararii de acordare a brevetului1997.10.31
(47)Data eliberării brevetului1998.06.30
 S-a achitat mentinerea pana la data:1999.03.20
 Data decăderii din drepturi1999.03.20
 Publicarea menţiunii de încetare a valabilităţii cu dreptul de restabilire, în buletinul din2002.03.20
 Publicarea menţiunii de încetare a valabilităţii fără dreptul de restabilire, în buletinul din2002.11.30
 Statutul cererii/brevetuluiBrevet nevalabil
Up
/inventions/Details.aspx?id=97-0082