For comments, suggestions
Created with Raphaël 2.1.0 26.03.1997 Examinarea formală (atribuirea datei de depozit) 28.02.1998 Publicarea hot. de acordare (F1) 31.08.1998 Finalizarea perioadei de depunere a opoziţiilor 31.01.1999 Eliberarea brevetului (G2) 26.03.2007 Valabil până la 31.05.2008 Publicarea hot. de decădere, termenul de restabilire a expirat

Brevet nevalabil


(11)Numarul documentului925
(21)Numarul depozitului97-0088
(22)Data depozitului1997.03.26
 Data depunerii cererii de examinare: (pe raspunderea solicitantului) 04.07.1997
(71)Numele sau denumirea solicitantului (solicitanţilor), codul ţăriiS.A. GB & Co, MD;
(72)Numele inventatorului (inventatorilor), codul ţăriiLEADUHIN Oleg, MD; TARAN Nicolae, MD; BEGUNENCO Oleg, MD;
(73)Numele sau denumirea titularului (titularilor), codul ţăriiGB & CO, S.R.L., societate comercială, companie, MD;
(54)Titlul inventiei Procedeu de obţinere a vinurilor spumoase
(13)Codul documentuluiG2
(51)Clasificarea Internationala de Brevete C12G 1/06 (2006.01);
(19)TaraMD
(45)Data publicarii hotararii de acordare a brevetului1998.02.28
(47)Data eliberării brevetului1999.01.31
 S-a achitat mentinerea pana la data:2007.03.26
 Data decăderii din drepturi2007.03.26
 Publicarea menţiunii de încetare a valabilităţii cu dreptul de restabilire, în buletinul din2007.10.31
 Publicarea menţiunii de încetare a valabilităţii fără dreptul de restabilire, în buletinul din2008.05.31
 Modificarea titularului
Nr. şi data deciziei:10631, 2005.09.12
Datele iniţiale:S.A. GB & Co, MD
Datele finale:GB & CO, S.R.L., societate comercială, companie, MD; str. Zimbrului 10-a, MD-2024, Chişinău, Republica Moldova
 Statutul cererii/brevetuluiBrevet nevalabil
Up
/inventions/Details.aspx?id=97-0088