For comments, suggestions
Created with Raphaël 2.1.0 10.03.1997 Examinarea formală (atribuirea datei de depozit) 04.08.1997 Examinarea preliminară şi de fond 30.06.1999 Publicarea hot. de acordare (F1) 31.12.1999 Finalizarea perioadei de depunere a opoziţiilor 29.02.2000 Eliberarea brevetului (G2) 10.03.2004 Valabil până la 30.11.2005 Publicarea hot. de decădere, termenul de restabilire a expirat

Brevet nevalabil


(11)Numarul documentului1258
(21)Numarul depozitului97-0121
(22)Data depozitului1997.03.10
 Data depunerii cererii de examinare: (pe raspunderea solicitantului) 30.03.1997
(71)Numele sau denumirea solicitantului (solicitanţilor), codul ţăriiBURCIU Vitalie, MD;
(72)Numele inventatorului (inventatorilor), codul ţăriiBURCIU Vitalie, MD;
(73)Numele sau denumirea titularului (titularilor), codul ţăriiBURCIU Vitalie, MD;
(54)Titlul inventiei Procedeu de încercare a epruvetelor din materiale solidificabile prin metoda ruperii prin forfecare.
(13)Codul documentuluiG2
(51)Clasificarea Internationala de Brevete G01N 33/38 (2006.01);
(19)TaraMD
(45)Data publicarii hotararii de acordare a brevetului1999.06.30
(47)Data eliberării brevetului2000.03.31
 Examinator(i) la examinarea de fondSCOROGONOV Anatol
 S-a achitat mentinerea pana la data:2004.03.10
 Data decăderii din drepturi2004.03.10
 Publicarea menţiunii de încetare a valabilităţii cu dreptul de restabilire, în buletinul din2005.04.30
 Publicarea menţiunii de încetare a valabilităţii fără dreptul de restabilire, în buletinul din2005.11.30
 Statutul cererii/brevetuluiBrevet nevalabil
Up
/inventions/Details.aspx?id=97-0121