For comments, suggestions
Created with Raphaël 2.1.0 17.03.1997 Examinarea formală (atribuirea datei de depozit) 04.12.1997 Examinarea preliminară şi de fond 31.10.1998 Publicarea hot. de acordare (F1) 30.04.1999 Finalizarea perioadei de depunere a opoziţiilor 31.05.1999 Eliberarea brevetului (G2) 17.03.2004 Valabil până la 30.11.2005 Publicarea hot. de decădere, termenul de restabilire a expirat

Brevet nevalabil


(11)Numarul documentului1079
(21)Numarul depozitului97-0157
(22)Data depozitului1997.03.17
 Data depunerii cererii de examinare: (pe raspunderea solicitantului) 30.03.1998
(71)Numele sau denumirea solicitantului (solicitanţilor), codul ţăriiBURCIU Vitalie, MD;
(72)Numele inventatorului (inventatorilor), codul ţăriiBURCIU Vitalie, MD;
(73)Numele sau denumirea titularului (titularilor), codul ţăriiBURCIU Vitalie, MD;
(54)Titlul inventiei Metodă de încercare a epruvetelor din materiale solidificabilela compresiune
(13)Codul documentuluiG2
(51)Clasificarea Internationala de Brevete G01N 33/38 (2006.01);
(19)TaraMD
(45)Data publicarii hotararii de acordare a brevetului1998.10.31
(47)Data eliberării brevetului1999.05.31
 Examinator(i) la examinarea de fondSCOROGONOV Anatol
 S-a achitat mentinerea pana la data:2004.03.17
 Data decăderii din drepturi2004.03.17
 Publicarea menţiunii de încetare a valabilităţii cu dreptul de restabilire, în buletinul din2005.04.30
 Publicarea menţiunii de încetare a valabilităţii fără dreptul de restabilire, în buletinul din2005.11.30
 Statutul cererii/brevetuluiBrevet nevalabil
Up
/inventions/Details.aspx?id=97-0157