For comments, suggestions
Created with Raphaël 2.1.0 26.06.1997 Examinarea formală (atribuirea datei de depozit) 30.04.1999 Publicarea cererii (A) 21.11.2000 Examinarea preliminară şi de fond 28.02.2001 Publicarea hot. de acordare (F2) 31.08.2001 Finalizarea perioadei de depunere a opoziţiilor 31.08.2001 Eliberarea brevetului (G2) 26.06.2009 Valabil până la 31.12.2010 Publicarea hot. de decădere, termenul de restabilire a expirat 26.06.2017 Data expirării brevetului

Brevet nevalabil


(11)Numarul documentului1607
(21)Numarul depozitului97-0231
(22)Data depozitului1997.06.26
 Data depunerii cererii de examinare: (pe raspunderea solicitantului) 17.12.1999
(71)Numele sau denumirea solicitantului (solicitanţilor), codul ţăriiINSTITUTUL DE CERCETĂRI ŞTIINŢIFICE ŞI PROIECTĂRI TEHNOLOGICE ÎN INDUSTRIA ALIMENTARĂ A REPUBLICII MOLDOVA, MD;
(72)Numele inventatorului (inventatorilor), codul ţăriiCRASNOVA Nadejda, MD; PARŞACOVA Lidia, MD; BABINCIUC Vera, MD;
(73)Numele sau denumirea titularului (titularilor), codul ţăriiINSTITUTUL DE TEHNOLOGII ALIMENTARE, MD;
(54)Titlul inventiei Produs sub formă de gem şi procedeu de obţinere a lui
(13)Codul documentuluiG2
(51)Clasificarea Internationala de Brevete A23L 1/056 (2006.01); A23L 1/06 (2006.01);
(19)TaraMD
(41)Data publicarii cererii1999.04.30
(45)Data publicarii hotararii de acordare a brevetului2001.02.28
(47)Data eliberării brevetului2001.09.30
 Examinator(i) la examinarea de fondBAZARENCO Tatiana
 S-a achitat mentinerea pana la data:2009.06.26
 Data decăderii din drepturi2009.06.26
 Publicarea menţiunii de încetare a valabilităţii cu dreptul de restabilire, în buletinul din2010.01.31
 Publicarea menţiunii de încetare a valabilităţii fără dreptul de restabilire, în buletinul din2010.12.31
 Modificarea titularului
Nr. şi data deciziei:4180, 2007.04.25
Datele iniţiale:INSTITUTUL DE CERCETĂRI ŞTIINŢIFICE ŞI PROIECTĂRI TEHNOLOGICE ÎN INDUSTRIA ALIMENTARĂ A REPUBLICII MOLDOVA, MD
Datele finale:INSTITUTUL DE TEHNOLOGII ALIMENTARE, MD
 Statutul cererii/brevetuluiBrevet nevalabil
Up
/inventions/Details.aspx?id=97-0231