For comments, suggestions

Brevet nevalabil


(11)Numarul documentului1607
(21)Numarul depozitului97-0231
(22)Data depozitului1997.06.26
 Data depunerii cererii de examinare: (pe raspunderea solicitantului) 17.12.1999
(71)Numele sau denumirea solicitantului (solicitanţilor), codul ţăriiINSTITUTUL DE CERCETĂRI ŞTIINŢIFICE ŞI PROIECTĂRI TEHNOLOGICE ÎN INDUSTRIA ALIMENTARĂ A REPUBLICII MOLDOVA, MD;
(72)Numele inventatorului (inventatorilor), codul ţăriiCRASNOVA Nadejda, MD; PARŞACOVA Lidia, MD; BABINCIUC Vera, MD;
(73)Numele sau denumirea titularului (titularilor), codul ţăriiINSTITUTUL DE TEHNOLOGII ALIMENTARE, MD;
(54)Titlul inventiei Produs sub formă de gem şi procedeu de obţinere a lui
(13)Codul documentuluiG2
(51)Clasificarea Internationala de Brevete A23L 1/056 (2006.01); A23L 1/06 (2006.01);
(19)TaraMD
(41)Data publicarii cererii1999.04.30
(45)Data publicarii hotararii de acordare a brevetului2001.02.28
(47)Data eliberării brevetului2001.09.30
 Examinator(i) la examinarea de fondBAZARENCO Tatiana
 S-a achitat mentinerea pana la data:2009.06.26
 Data decăderii din drepturi2009.06.26
 Publicarea menţiunii de încetare a valabilităţii cu dreptul de restabilire, în buletinul din2010.01.31
 Publicarea menţiunii de încetare a valabilităţii fără dreptul de restabilire, în buletinul din2010.12.31
 Modificarea titularului
Nr. şi data deciziei:4180, 2007.04.25
Datele iniţiale:INSTITUTUL DE CERCETĂRI ŞTIINŢIFICE ŞI PROIECTĂRI TEHNOLOGICE ÎN INDUSTRIA ALIMENTARĂ A REPUBLICII MOLDOVA, MD
Datele finale:INSTITUTUL DE TEHNOLOGII ALIMENTARE, MD
 Statutul cererii/brevetuluiBrevet nevalabil
Up
/inventions/Details.aspx?id=97-0231