For comments, suggestions
Created with Raphaël 2.1.0 06.11.1997 Examinarea formală (atribuirea datei de depozit) 31.10.1998 Publicarea hot. de acordare (F1) 30.03.1999 Examinarea preliminară 30.04.1999 Finalizarea perioadei de depunere a opoziţiilor 31.07.1999 Eliberarea brevetului (G2) 06.11.1999 Valabil până la 30.11.2002 Publicarea hot. de decădere, termenul de restabilire a expirat

Brevet nevalabil


(11)Numarul documentului1033
(21)Numarul depozitului97-0283
(22)Data depozitului1997.11.06
 Data depunerii cererii de examinare: (pe raspunderea solicitantului) 06.11.1997
(71)Numele sau denumirea solicitantului (solicitanţilor), codul ţăriiINSTITUTUL DE GENETICĂ ŞI FIZIOLOGIE A PLANTELOR AL ACADEMIEI DE ŞTIINŢE A MOLDOVEI, MD;
(72)Numele inventatorului (inventatorilor), codul ţăriiSALTANOVICI Tatiana, MD; CRAVCENCO Anatol, MD;
(73)Numele sau denumirea titularului (titularilor), codul ţăriiINSTITUTUL DE GENETICĂ AL ACADEMIEI DE ŞTIINŢE A REPUBLICII MOLDOVA, MD;
(54)Titlul inventiei Metodă de selectare a genotipurilor de tomate rezistente la salinizare
(13)Codul documentuluiG2
(51)Clasificarea Internationala de Brevete A01H 1/04 (2006.01);
(19)TaraMD
(45)Data publicarii hotararii de acordare a brevetului1998.10.31
(47)Data eliberării brevetului1999.07.31
 S-a achitat mentinerea pana la data:1999.11.06
 Data decăderii din drepturi1999.11.06
 Publicarea menţiunii de încetare a valabilităţii cu dreptul de restabilire, în buletinul din2001.11.30
 Publicarea menţiunii de încetare a valabilităţii fără dreptul de restabilire, în buletinul din2002.11.30
 Statutul cererii/brevetuluiBrevet nevalabil
Up
/inventions/Details.aspx?id=97-0283