For comments, suggestions
Created with Raphaël 2.1.0 18.12.1997 Examinarea formală (atribuirea datei de depozit) 31.05.1998 Publicarea hot. de acordare (B1) 31.10.1998 Eliberarea brevetului (C2) 30.11.1998 Finalizarea perioadei de depunere a opoziţiilor 30.11.2002 Publicarea hot. de decădere, termenul de restabilire a expirat

Brevet nevalabil


(11)Numarul documentului975
(21)Numarul depozitului97-0329
(22)Data depozitului1997.12.18
 Data depunerii cererii de examinare: (de fond) 18.12.1997
(71)Numele sau denumirea solicitantului (solicitanţilor), codul ţăriiINSTITUTUL DE FIZICĂ APLICATĂ AL ACADEMIEI DE ŞTIINŢE A MOLDOVEI, MD;
(72)Numele inventatorului (inventatorilor), codul ţăriiDOLGHIERU Valentin, MD; BUZDUGAN Artur, MD; LUNGU Dumitru, MD; POPESCU Aurelian, MD;
(73)Numele sau denumirea titularului (titularilor), codul ţăriiINSTITUTUL DE FIZICĂ APLICATĂ AL ACADEMIEI DE ŞTIINŢE A MOLDOVEI, MD;
(54)Titlul inventiei Metodă de obţinere a peliculelor subţiri pe bază de sulfură de arsen vitros
(13)Codul documentuluiC2
(51)Clasificarea Internationala de Brevete H01L 31/18 (2006.01);
(19)TaraMD
(45)Data publicarii hotararii de acordare a brevetului1998.05.31
(47)Data eliberării brevetului1998.10.31
 S-a achitat mentinerea pana la data:1997.12.18
 Data decăderii din drepturi1997.12.18
 Publicarea menţiunii de încetare a valabilităţii cu dreptul de restabilire, în buletinul din2002.04.30
 Publicarea menţiunii de încetare a valabilităţii fără dreptul de restabilire, în buletinul din2002.11.30
(30*)Prioritatea cererei inregistrate in fosta U.R.S.S.4913522/25, 1991.02.25, SU
(10*)Titlul de protecţie al fostei U.R.S.S.1797420, SU
 Statutul cererii/brevetuluiBrevet nevalabil
Up
/inventions/Details.aspx?id=97-0329