For comments, suggestions
Created with Raphaël 2.1.0 20.02.1998 Examinarea formală (atribuirea datei de depozit) 31.05.1999 Publicarea hot. de acordare (F1) 10.08.1999 Examinarea preliminară şi de fond 31.10.1999 Eliberarea brevetului (G2) 30.11.1999 Finalizarea perioadei de depunere a opoziţiilor 20.02.2000 Valabil până la 23.12.2002 Publicarea hot. de decădere, termenul de restabilire a expirat

Brevet nevalabil


(11)Numarul documentului1219
(21)Numarul depozitului98-0081
(22)Data depozitului1998.02.20
 Data depunerii cererii de examinare: (pe raspunderea solicitantului) 02.06.1998
(71)Numele sau denumirea solicitantului (solicitanţilor), codul ţăriiINSTITUTUL DE PROTECŢIE BIOLOGICĂ A PLANTELOR AL ACADEMIEI DE ŞTIINŢE A REPUBLICII MOLDOVA, MD;
(72)Numele inventatorului (inventatorilor), codul ţăriiABASCIN Alexandru, MD; GORBAN Victor, MD; COBERNIC Vladimir, MD;
(73)Numele sau denumirea titularului (titularilor), codul ţăriiINSTITUTUL DE PROTECŢIE BIOLOGICĂ A PLANTELOR AL ACADEMIEI DE ŞTIINŢE A REPUBLICII MOLDOVA, MD;
(54)Titlul inventiei Instalaţie pentru producerea ouălor de insecte
(13)Codul documentuluiG2
(51)Clasificarea Internationala de Brevete A01K 67/00 (2006.01);
(19)TaraMD
(45)Data publicarii hotararii de acordare a brevetului1999.05.31
(47)Data eliberării brevetului1999.11.30
 Examinator(i) la examinarea de fondNADIOJCHINA Natalia
 S-a achitat mentinerea pana la data:2000.02.20
 Data decăderii din drepturi2000.02.20
 Publicarea menţiunii de încetare a valabilităţii cu dreptul de restabilire, în buletinul din2002.05.30
 Publicarea menţiunii de încetare a valabilităţii fără dreptul de restabilire, în buletinul din2002.12.23
 Statutul cererii/brevetuluiBrevet nevalabil
Up
/inventions/Details.aspx?id=98-0081