For comments, suggestions
Created with Raphaël 2.1.0 08.04.1998 Examinarea formală (atribuirea datei de depozit) 01.04.1999 Examinarea preliminară şi de fond 30.11.1999 Publicarea cererii (A) 29.02.2000 Publicarea hot. de acordare (B2) 31.08.2000 Finalizarea perioadei de depunere a opoziţiilor 30.09.2000 Eliberarea brevetului (C2) 08.04.2001 Valabil până la 31.03.2003 Publicarea hot. de decădere, termenul de restabilire a expirat

Brevet nevalabil


(11)Numarul documentului1424
(21)Numarul depozitului98-0093
(22)Data depozitului1998.04.08
 Data depunerii cererii de examinare: (de fond) 10.06.1998
(71)Numele sau denumirea solicitantului (solicitanţilor), codul ţăriiZABOROVSKY Vitaly, MD;
(72)Numele inventatorului (inventatorilor), codul ţăriiZABOROVSKY Vitaly, MD;
(73)Numele sau denumirea titularului (titularilor), codul ţăriiZABOROVSKY Vitaly, MD;
(54)Titlul inventiei Procedeu de fabricare a conductorului în izolaţie de sticlă
(13)Codul documentuluiC2
(51)Clasificarea Internationala de Brevete H01B 13/06 (2006.01);
(19)TaraMD
(41)Data publicarii cererii1999.11.30
(45)Data publicarii hotararii de acordare a brevetului2000.02.29
(47)Data eliberării brevetului2000.10.31
 Examinator(i) la examinarea de fondPOPOV Svetlana
 S-a achitat mentinerea pana la data:2001.04.08
 Data decăderii din drepturi2001.04.08
 Publicarea menţiunii de încetare a valabilităţii cu dreptul de restabilire, în buletinul din2002.07.30
 Publicarea menţiunii de încetare a valabilităţii fără dreptul de restabilire, în buletinul din2003.03.31
 Statutul cererii/brevetuluiBrevet nevalabil
Up
/inventions/Details.aspx?id=98-0093