For comments, suggestions
Created with Raphaël 2.1.0 26.08.1998 Examinarea formală (atribuirea datei de depozit) 31.03.1999 Publicarea hot. de acordare (F1) 30.09.1999 Finalizarea perioadei de depunere a opoziţiilor 26.08.2000 Valabil până la 31.10.2000 Publicarea hot. de decădere, cu dreptul de restabilire 30.04.2001 Eliberarea brevetului (G2) 30.11.2005 Publicarea hot. de decădere, termenul de restabilire a expirat

Brevet nevalabil


(11)Numarul documentului1181
(21)Numarul depozitului98-0173
(22)Data depozitului1998.08.26
 Data depunerii cererii de examinare: (pe raspunderea solicitantului) 26.08.1998
(71)Numele sau denumirea solicitantului (solicitanţilor), codul ţăriiIVANCENKO Eduard, MD;
(72)Numele inventatorului (inventatorilor), codul ţăriiIVANCENKO Eduard, MD;
(73)Numele sau denumirea titularului (titularilor), codul ţăriiSOŞNICOV Valerii, RU; ANCUDINOVA Galina, MD; DIGOLEAN Maria, MD;
(54)Titlul inventiei Uscător pentru materiale vegetale cu conţinut mare de apă
(13)Codul documentuluiG2
(51)Clasificarea Internationala de Brevete F26B 3/08 (2006.01); F26B 17/10 (2006.01);
(19)TaraMD
(45)Data publicarii hotararii de acordare a brevetului1999.03.31
(47)Data eliberării brevetului2001.05.31
 S-a achitat mentinerea pana la data:2000.08.26
 Data decăderii din drepturi2000.08.26
 Decaderi din drepturi pana la eliberare2000.10.31
 Revalidarea la etapa eliberarii2001.03.31
 Data revalidării brevetului2001.03.31
 Publicarea menţiunii de încetare a valabilităţii cu dreptul de restabilire, în buletinul din2005.04.30
 Publicarea menţiunii de încetare a valabilităţii fără dreptul de restabilire, în buletinul din2005.11.30
 Statutul cererii/brevetuluiBrevet nevalabil
Up
/inventions/Details.aspx?id=98-0173