For comments, suggestions
Created with Raphaël 2.1.0 21.07.1998 Examinarea formală (atribuirea datei de depozit) 25.11.1999 Examinarea preliminară şi de fond 31.05.2000 Publicarea hot. de acordare (F1) 31.10.2000 Eliberarea brevetului (G2) 30.11.2000 Finalizarea perioadei de depunere a opoziţiilor 21.07.2001 Valabil până la 31.03.2003 Publicarea hot. de decădere, termenul de restabilire a expirat

Brevet nevalabil


(11)Numarul documentului1463
(21)Numarul depozitului98-0185
(22)Data depozitului1998.07.21
 Data depunerii cererii de examinare: (pe raspunderea solicitantului) 10.08.1999
(71)Numele sau denumirea solicitantului (solicitanţilor), codul ţăriiINSTITUTUL DE FIZIOLOGIE A PLANTELOR AL ACADEMIEI DE ŞTIINŢE A REPUBLICII MOLDOVA, MD;
(72)Numele inventatorului (inventatorilor), codul ţăriiBALAUR Nicolae, MD; CRIVOV Ludmila, MD; ŞCEGLOV Larisa, MD; BORODIN Eugenia, MD;
(73)Numele sau denumirea titularului (titularilor), codul ţăriiINSTITUTUL DE FIZIOLOGIE A PLANTELOR AL ACADEMIEI DE ŞTIINŢE A REPUBLICII MOLDOVA, MD;
(54)Titlul inventiei Metodă de diagnosticare a rezistenţei plantelor de porumb la secetă
(13)Codul documentuluiG2
(51)Clasificarea Internationala de Brevete A01G 7/00 (2006.01); A01H 1/00 (2006.01);
(19)TaraMD
(45)Data publicarii hotararii de acordare a brevetului2000.05.31
(47)Data eliberării brevetului2000.11.30
 Examinator(i) la examinarea de fondBAZARENCO Tatiana
 S-a achitat mentinerea pana la data:2001.07.21
 Data decăderii din drepturi2001.07.21
 Publicarea menţiunii de încetare a valabilităţii cu dreptul de restabilire, în buletinul din2002.07.30
 Publicarea menţiunii de încetare a valabilităţii fără dreptul de restabilire, în buletinul din2003.03.31
 Statutul cererii/brevetuluiBrevet nevalabil
Up
/inventions/Details.aspx?id=98-0185