For comments, suggestions
Created with Raphaël 2.1.0 03.08.1998 Deschiderea fazei naţionale 15.02.2000 Examinarea preliminară şi de fond 31.05.2000 Publicarea cererii PCT (A) 28.02.2002 Publicarea hot. de acordare (B2) 31.08.2002 Finalizarea perioadei de depunere a opoziţiilor 31.10.2002 Eliberarea brevetului (C2) 31.10.2010 Valabil până la 30.04.2012 Publicarea hot. de decădere, termenul de restabilire a expirat 31.10.2017 Data expirării brevetului

Brevet nevalabil


(11)Numarul documentului1858
(21)Numarul depozitului98-0186
(22)Data depozitului1997.10.31
 Data depunerii cererii de examinare: (de fond) 24.04.2000
(71)Numele sau denumirea solicitantului (solicitanţilor), codul ţăriiBUCHER-GUYER AG, MASCHINENFABRIK, CH;
(72)Numele inventatorului (inventatorilor), codul ţăriiHARTMANN Eduard, CH;
(73)Numele sau denumirea titularului (titularilor), codul ţăriiBUCHER-GUYER AG MASCHINENFABRIK, CH;
(54)Titlul inventiei Modul de membrană pentru separatoare cu membrană, domeniu de utilizare şi procedeu de fabricare
(13)Codul documentuluiC2
(51)Clasificarea Internationala de Brevete B01D 63/02 (2006.01); B01D 63/06 (2006.01); B01D 69/04 (2006.01); B01D 69/08 (2006.01);
(19)TaraCH
(41)Data publicarii cererii2000.05.31
(45)Data publicarii hotararii de acordare a brevetului2002.02.28
(47)Data eliberării brevetului2002.11.30
(30)Prioritatea2746/96, 1996.11.07, CH
(74)ReprezentantBABAC Alexandru, Str. Miron Costin nr.1 5/2, of. 19-20, MD-2045, Chişinău, Republica Moldova
 Examinator(i) la examinarea de fondCOZMA Valeriu, GHIŢU Irina
(85)Data deschiderii fazei nationale1998.08.03
(86)Cerere internationalaPCT/CH1997/000414, 1997.10.31
(87)Publicarea cererii internationaleWO 1998/19778, 1998.05.14
 S-a achitat mentinerea pana la data:2010.10.31
 Data decăderii din drepturi2010.10.31
 Publicarea menţiunii de încetare a valabilităţii cu dreptul de restabilire, în buletinul din2011.06.30
 Publicarea menţiunii de încetare a valabilităţii fără dreptul de restabilire, în buletinul din2012.04.30
 Statutul cererii/brevetuluiBrevet nevalabil
Up
/inventions/Details.aspx?id=98-0186