For comments, suggestions

Brevet nevalabil


(11)Numarul documentului1249
(21)Numarul depozitului98-0202
(22)Data depozitului1998.09.30
 Data depunerii cererii de examinare: (pe raspunderea solicitantului) 30.09.1998
(71)Numele sau denumirea solicitantului (solicitanţilor), codul ţăriiUNIVERSITATEA DE STAT DE MEDICINĂ ŞI FARMACIE "NICOLAE TESTEMIŢANU" DIN REPUBLICA MOLDOVA, MD;
(72)Numele inventatorului (inventatorilor), codul ţăriiTARAN Anatolie, MD;
(73)Numele sau denumirea titularului (titularilor), codul ţăriiUNIVERSITATEA DE STAT DE MEDICINĂ ŞI FARMACIE "NICOLAE TESTEMIŢANU" DIN REPUBLICA MOLDOVA, MD;
(54)Titlul inventiei Metodă de hemostază conservativă a hemoragiilor gastrointestinale
(13)Codul documentuluiG2
(51)Clasificarea Internationala de Brevete A61B 17/00 (2006.01); A61K 35/14 (2006.01);
(19)TaraMD
(45)Data publicarii hotararii de acordare a brevetului1999.06.30
(47)Data eliberării brevetului1999.12.31
 Examinator(i) la examinarea de fondCIOBANU Aurelia
 S-a achitat mentinerea pana la data:2000.09.30
 Data decăderii din drepturi2000.09.30
 Publicarea menţiunii de încetare a valabilităţii cu dreptul de restabilire, în buletinul din2002.05.30
 Publicarea menţiunii de încetare a valabilităţii fără dreptul de restabilire, în buletinul din2002.12.30
 Statutul cererii/brevetuluiBrevet nevalabil
Up
/inventions/Details.aspx?id=98-0202