For comments, suggestions
Created with Raphaël 2.1.0 07.10.1998 Examinarea formală (atribuirea datei de depozit) 30.11.1999 Publicarea hot. de acordare (F1) 15.05.2000 Examinarea preliminară şi de fond 31.05.2000 Finalizarea perioadei de depunere a opoziţiilor 31.07.2000 Eliberarea brevetului (G2) 07.10.2000 Valabil până la 31.03.2003 Publicarea hot. de decădere, termenul de restabilire a expirat 07.10.2018 Data expirării brevetului

Brevet nevalabil


(11)Numarul documentului1343
(21)Numarul depozitului98-0209
(22)Data depozitului1998.10.07
 Data depunerii cererii de examinare: (pe raspunderea solicitantului) 07.10.1998
(71)Numele sau denumirea solicitantului (solicitanţilor), codul ţăriiSTRATULAT Petru, MD; BIVOL Grigore, MD; GROSU Gheorghe, MD; ŞCIUCA Svetlana, MD; JUCOVSCHI Constantin, MD; COVALCIUC Grigore, MD;
(72)Numele inventatorului (inventatorilor), codul ţăriiSTRATULAT Petru, MD; BIVOL Grigore, MD; GROSU Gheorghe, MD; ŞCIUCA Svetlana, MD; JUCOVSCHI Constantin, MD; COVALCIUC Grigore, MD;
(73)Numele sau denumirea titularului (titularilor), codul ţăriiSTRATULAT Petru, MD; BIVOL Grigore, MD; GROSU Gheorghe, MD; ŞCIUCA Svetlana, MD; JUCOVSCHI Constantin, MD; COVALCIUC Grigore, MD;
(54)Titlul inventiei Metodă de pronosticare a rezoluţiei bronşitei recidivante la copii
(13)Codul documentuluiG2
(51)Clasificarea Internationala de Brevete A61B 5/00 (2006.01); A61B 5/08 (2006.01); A61B 5/091 (2006.01);
(19)TaraMD
(45)Data publicarii hotararii de acordare a brevetului1999.11.30
(47)Data eliberării brevetului2000.07.31
 Examinator(i) la examinarea de fondTIMONIN Alexandru
 S-a achitat mentinerea pana la data:2000.10.07
 Data decăderii din drepturi2000.10.07
 Publicarea menţiunii de încetare a valabilităţii cu dreptul de restabilire, în buletinul din2002.07.30
 Publicarea menţiunii de încetare a valabilităţii fără dreptul de restabilire, în buletinul din2003.03.31
 Statutul cererii/brevetuluiBrevet nevalabil
Up
/inventions/Details.aspx?id=98-0209