For comments, suggestions

Brevet nevalabil


(11)Numarul documentului1940
(21)Numarul depozitului98-0213
(22)Data depozitului1998.10.20
 Data depunerii cererii de examinare: (pe raspunderea solicitantului) 10.04.2001
(71)Numele sau denumirea solicitantului (solicitanţilor), codul ţăriiINSTITUTUL DE FIZICĂ APLICATĂ AL ACADEMIEI DE ŞTIINŢE A MOLDOVEI, MD;
(72)Numele inventatorului (inventatorilor), codul ţăriiBERIL Ivan, MD; BOLOGA Mircea, MD; CERNAT Elena, MD;
(73)Numele sau denumirea titularului (titularilor), codul ţăriiINSTITUTUL DE FIZICĂ APLICATĂ AL ACADEMIEI DE ŞTIINŢE A MOLDOVEI, MD;
(54)Titlul inventiei Dispozitiv pentru purificarea lichidelor dielectrice
(13)Codul documentuluiG2
(51)Clasificarea Internationala de Brevete B01D 35/16 (2006.01); B03C 5/00 (2006.01); C10G 15/00 (2006.01);
(19)TaraMD
(41)Data publicarii cererii2000.05.31
(45)Data publicarii hotararii de acordare a brevetului2002.06.30
(47)Data eliberării brevetului2003.01.31
 Examinator(i) la examinarea de fondGUŞAN Ala
 S-a achitat mentinerea pana la data:2004.10.20
 Data decăderii din drepturi2004.10.20
 Publicarea menţiunii de încetare a valabilităţii cu dreptul de restabilire, în buletinul din2005.05.31
 Publicarea menţiunii de încetare a valabilităţii fără dreptul de restabilire, în buletinul din2005.12.31
 Statutul cererii/brevetuluiBrevet nevalabil
Up
/inventions/Details.aspx?id=98-0213