For comments, suggestions

Brevet nevalabil


(11)Numarul documentului1492
(21)Numarul depozitului99-0011
(22)Data depozitului1998.12.25
 Data depunerii cererii de examinare: (pe raspunderea solicitantului) 25.12.1998
(71)Numele sau denumirea solicitantului (solicitanţilor), codul ţăriiINSTITUTUL DE GENETICĂ ŞI FIZIOLOGIE A PLANTELOR AL ACADEMIEI DE ŞTIINŢE A MOLDOVEI, MD;
(72)Numele inventatorului (inventatorilor), codul ţăriiIUREA Dorina, RO; CHINTEA Pavel, MD; PANAITESCU Luminiţa, RO; MEREANU Vasile, MD; UGLEA V.Constantin, RO;
(73)Numele sau denumirea titularului (titularilor), codul ţăriiINSTITUTUL DE GENETICĂ AL ACADEMIEI DE ŞTIINŢE A REPUBLICII MOLDOVA, MD;
(54)Titlul inventiei Tomatozid oxidat cu proprietăţi antivirale
(13)Codul documentuluiG2
(51)Clasificarea Internationala de Brevete A61P 31/12 (2006.01); C07J 71/00 (2006.01);
(19)TaraMD
(45)Data publicarii hotararii de acordare a brevetului2000.06.30
(47)Data eliberării brevetului2001.02.28
 Examinator(i) la examinarea de fondBAZARENCO Tatiana
 S-a achitat mentinerea pana la data:2000.12.25
 Data decăderii din drepturi2000.12.25
 Publicarea menţiunii de încetare a valabilităţii cu dreptul de restabilire, în buletinul din2002.05.30
 Publicarea menţiunii de încetare a valabilităţii fără dreptul de restabilire, în buletinul din2002.12.30
 Statutul cererii/brevetuluiBrevet nevalabil
Up
/inventions/Details.aspx?id=99-0011