For comments, suggestions
Created with Raphaël 2.1.0 10.02.1999 Examinarea formală (atribuirea datei de depozit) 31.05.2000 Publicarea hot. de acordare (F1) 30.11.2000 Finalizarea perioadei de depunere a opoziţiilor 31.01.2001 Eliberarea brevetului (G2) 10.02.2001 Valabil până la 31.03.2003 Publicarea hot. de decădere, termenul de restabilire a expirat

Brevet nevalabil


(11)Numarul documentului1469
(21)Numarul depozitului99-0059
(22)Data depozitului1999.02.10
 Data depunerii cererii de examinare: (pe raspunderea solicitantului) 10.02.1999
(71)Numele sau denumirea solicitantului (solicitanţilor), codul ţăriiUNIVERSITATEA DE STAT DE MEDICINĂ ŞI FARMACIE "NICOLAE TESTEMIŢANU" DIN REPUBLICA MOLDOVA, MD; SPITALUL CLINIC DE ORTOPEDIE ŞI TRAUMATOLOGIE AL MINISTERULUI SĂNĂTĂŢII AL REPUBLICII MOLDOVA, MD;
(72)Numele inventatorului (inventatorilor), codul ţăriiTARAN Anatolie, MD; RAFULEA Vitalie, MD;
(73)Numele sau denumirea titularului (titularilor), codul ţăriiUNIVERSITATEA DE STAT DE MEDICINĂ ŞI FARMACIE "NICOLAE TESTEMIŢANU" DIN REPUBLICA MOLDOVA, MD; SPITALUL CLINIC DE ORTOPEDIE ŞI TRAUMATOLOGIE AL MINISTERULUI SĂNĂTĂŢII AL REPUBLICII MOLDOVA, MD;
(54)Titlul inventiei Metodă de tratament al şocului combustional
(13)Codul documentuluiG2
(51)Clasificarea Internationala de Brevete A61H 39/08 (2006.01); A61K 31/13 (2006.01); A61K 45/06 (2006.01); A61P 1/00 (2006.01);
(19)TaraMD
(45)Data publicarii hotararii de acordare a brevetului2000.05.31
(47)Data eliberării brevetului2001.02.28
(74)ReprezentantVOZIANU Maria, Str. Drumul Viilor nr. 42, bloc 3, ap.78, MD-2021, Chişinău, Republica Moldova
 S-a achitat mentinerea pana la data:2001.02.10
 Data decăderii din drepturi2001.02.10
 Publicarea menţiunii de încetare a valabilităţii cu dreptul de restabilire, în buletinul din2002.07.30
 Publicarea menţiunii de încetare a valabilităţii fără dreptul de restabilire, în buletinul din2003.03.31
 Statutul cererii/brevetuluiBrevet nevalabil
Up
/inventions/Details.aspx?id=99-0059