For comments, suggestions

Brevet nevalabil


(11)Numarul documentului1531
(21)Numarul depozitului99-0185
(22)Data depozitului1999.06.28
 Data depunerii cererii de examinare: (pe raspunderea solicitantului) 28.06.1999
(71)Numele sau denumirea solicitantului (solicitanţilor), codul ţăriiBOGUSLAVSCHI Nicolai, MD;
(72)Numele inventatorului (inventatorilor), codul ţăriiBOGUSLAVSCHI Nicolai, MD;
(73)Numele sau denumirea titularului (titularilor), codul ţăriiBOGUSLAVSCHII Nicolai, MD;
(54)Titlul inventiei Îmbinare tubulară
(13)Codul documentuluiG2
(51)Clasificarea Internationala de Brevete E04G 7/30 (2006.01); F16L 37/252 (2006.01);
(19)TaraMD
(45)Data publicarii hotararii de acordare a brevetului2000.08.31
(47)Data eliberării brevetului2001.05.31
 Examinator(i) la examinarea de fondNEKLIUDOVA Natalia
 S-a achitat mentinerea pana la data:2002.06.28
 Data decăderii din drepturi2002.06.28
 Publicarea menţiunii de încetare a valabilităţii cu dreptul de restabilire, în buletinul din2003.08.29
 Publicarea menţiunii de încetare a valabilităţii fără dreptul de restabilire, în buletinul din2004.10.31
 Statutul cererii/brevetuluiBrevet nevalabil
Up
/inventions/Details.aspx?id=99-0185