For comments, suggestions
Created with Raphaël 2.1.0 20.07.1999 Examinarea formală (atribuirea datei de depozit) 14.09.1999 Examinarea preliminară 29.11.2000 Examinarea de fond 31.03.2001 Publicarea cererii (A) 30.11.2001 Publicarea hot. de acordare (F2) 31.05.2002 Finalizarea perioadei de depunere a opoziţiilor 30.06.2002 Eliberarea brevetului (G2) 20.07.2006 Valabil până la 30.11.2007 Publicarea hot. de decădere, termenul de restabilire a expirat

Brevet nevalabil


(11)Numarul documentului1776
(21)Numarul depozitului99-0209
(22)Data depozitului1999.07.20
 Data depunerii cererii de examinare: (pe raspunderea solicitantului) 23.11.2000
(71)Numele sau denumirea solicitantului (solicitanţilor), codul ţăriiNICOLAEVA Diana, MD; BONDARCIUC Lidia, MD; ŞLEAGUN Galina, MD;
(72)Numele inventatorului (inventatorilor), codul ţăriiNICOLAEVA Diana, MD; BONDARCIUC Lidia, MD; ŞLEAGUN Galina, MD;
(73)Numele sau denumirea titularului (titularilor), codul ţăriiNICOLAEVA Diana, MD; BONDARCIUC Lidia, MD; ŞLEAGUN Galina, MD;
(54)Titlul inventiei Procedeu de obţinere a desertului de fructe conservat
(13)Codul documentuluiG2
(51)Clasificarea Internationala de Brevete A23B 7/00 (2006.01);
(19)TaraMD
(41)Data publicarii cererii2001.03.31
(45)Data publicarii hotararii de acordare a brevetului2001.11.30
(47)Data eliberării brevetului2002.07.31
 Examinator(i) la examinarea de fondŞURGALSCHI Ecaterina
 S-a achitat mentinerea pana la data:2006.07.20
 Data decăderii din drepturi2006.07.20
 Publicarea menţiunii de încetare a valabilităţii cu dreptul de restabilire, în buletinul din2007.04.30
 Publicarea menţiunii de încetare a valabilităţii fără dreptul de restabilire, în buletinul din2007.11.30
 Statutul cererii/brevetuluiBrevet nevalabil
Up
/inventions/Details.aspx?id=99-0209