For comments, suggestions
Created with Raphaël 2.1.0 05.08.1999 Examinarea formală (atribuirea datei de depozit) 14.09.1999 Examinarea preliminară 31.10.2000 Examinarea de fond 31.05.2001 Publicarea hot. de acordare (F1) 30.11.2001 Finalizarea perioadei de depunere a opoziţiilor 30.11.2001 Eliberarea brevetului (G2) 05.08.2002 Valabil până la 17.09.2003 Publicarea hot. de decădere, termenul de restabilire a expirat

Brevet nevalabil


(11)Numarul documentului1659
(21)Numarul depozitului99-0211
(22)Data depozitului1999.08.05
 Data depunerii cererii de examinare: (pe raspunderea solicitantului) 20.09.2000
(71)Numele sau denumirea solicitantului (solicitanţilor), codul ţăriiINSTITUTUL DE FIZIOLOGIE A PLANTELOR AL ACADEMIEI DE ŞTIINŢE A REPUBLICII MOLDOVA, MD;
(72)Numele inventatorului (inventatorilor), codul ţăriiDASCALIUC Alexandru, MD; NICHITA Ilie, MD; DASCALIUC Tatiana, MD; RALEA Tudor, MD; ATIMOŞOAE Mihai, MD;
(73)Numele sau denumirea titularului (titularilor), codul ţăriiINSTITUTUL DE FIZIOLOGIE A PLANTELOR AL ACADEMIEI DE ŞTIINŢE A REPUBLICII MOLDOVA, MD;
(54)Titlul inventiei Procedeu de tratare a seminţelor de grâu de toamnă înainte de semănat
(13)Codul documentuluiG2
(51)Clasificarea Internationala de Brevete A01C 1/00 (2006.01); A01G 7/00 (2006.01); A01N 25/00 (2006.01);
(19)TaraMD
(45)Data publicarii hotararii de acordare a brevetului2001.05.31
(47)Data eliberării brevetului2001.12.31
 Examinator(i) la examinarea de fondBAZARENCO Tatiana
 S-a achitat mentinerea pana la data:2002.08.05
 Data decăderii din drepturi2002.08.05
 Publicarea menţiunii de încetare a valabilităţii cu dreptul de restabilire, în buletinul din2003.02.28
 Publicarea menţiunii de încetare a valabilităţii fără dreptul de restabilire, în buletinul din2003.09.17
 Statutul cererii/brevetuluiBrevet nevalabil
Up
/inventions/Details.aspx?id=99-0211