For comments, suggestions

Brevet nevalabil


(11)Numarul documentului1540
(21)Numarul depozitului99-0267
(22)Data depozitului1999.11.23
 Data depunerii cererii de examinare: (pe raspunderea solicitantului) 21.01.2000
(71)Numele sau denumirea solicitantului (solicitanţilor), codul ţăriiUNIVERSITATEA DE STAT DIN MOLDOVA, MD;
(72)Numele inventatorului (inventatorilor), codul ţăriiCOVALIOVA Olga, MD; SALEH RIAD M.M., JO; DUCA Gheorghe, MD; COVALIOV Victor, MD;
(73)Numele sau denumirea titularului (titularilor), codul ţăriiUNIVERSITATEA DE STAT DIN MOLDOVA, MD;
(54)Titlul inventiei Aparat pentru purificarea apei de impurităţi organice
(13)Codul documentuluiG2
(51)Clasificarea Internationala de Brevete C02F 1/40 (2006.01); C02F 1/48 (2006.01);
(19)TaraMD
(45)Data publicarii hotararii de acordare a brevetului2000.09.30
(47)Data eliberării brevetului2001.04.30
 S-a achitat mentinerea pana la data:2001.11.23
 Data decăderii din drepturi2001.11.23
 Publicarea menţiunii de încetare a valabilităţii cu dreptul de restabilire, în buletinul din2003.07.31
 Publicarea menţiunii de încetare a valabilităţii fără dreptul de restabilire, în buletinul din2004.12.31
 Statutul cererii/brevetuluiBrevet nevalabil
Up
/inventions/Details.aspx?id=99-0267