For comments, suggestions

Brevet nevalabil


(11)Numarul documentului1447
(21)Numarul depozitului99-0274
(22)Data depozitului1999.12.02
 Data depunerii cererii de examinare: (pe raspunderea solicitantului) 02.12.1999
(71)Numele sau denumirea solicitantului (solicitanţilor), codul ţăriiÎNTREPRINDEREA MIXTĂ "GLASS CONTAINER COMPANY" S.A., MD; IOFFE Valerii, MD;
(72)Numele inventatorului (inventatorilor), codul ţăriiIOFFE Valerii, MD; BÎRSAN Vitalie, MD; BABAN Oleg, MD; GUMMATOV Nazim Gummat Oglî, MD;
(73)Numele sau denumirea titularului (titularilor), codul ţăriiÎNTREPRINDEREA MIXTĂ "GLASS CONTAINER COMPANY" S.A., MD; IOFFE Valerii, MD;
(54)Titlul inventiei Sticlă de îmbuteliere
(13)Codul documentuluiG2
(51)Clasificarea Internationala de Brevete C03C 3/087 (2006.01);
(19)TaraMD
(45)Data publicarii hotararii de acordare a brevetului2000.04.30
(47)Data eliberării brevetului2000.11.30
 Examinator(i) la examinarea de fondJOVMIR Tudor
 S-a achitat mentinerea pana la data:2006.12.02
 Data decăderii din drepturi2006.12.02
 Publicarea menţiunii de încetare a valabilităţii cu dreptul de restabilire, în buletinul din2007.06.30
 Publicarea menţiunii de încetare a valabilităţii fără dreptul de restabilire, în buletinul din2008.01.31
 Statutul cererii/brevetuluiBrevet nevalabil
Up
/inventions/Details.aspx?id=99-0274