For comments, suggestions
Created with Raphaël 2.1.0 10.12.1999 Examinarea formală (atribuirea datei de depozit) 27.12.1999 Examinarea preliminară 31.10.2000 Publicarea hot. de acordare (F1) 30.04.2001 Finalizarea perioadei de depunere a opoziţiilor 30.04.2001 Eliberarea brevetului (G2) 28.06.2001 Examinarea de fond 10.12.2004 Valabil până la 31.07.2006 Publicarea hot. de decădere, termenul de restabilire a expirat

Brevet nevalabil


(11)Numarul documentului1548
(21)Numarul depozitului99-0279
(22)Data depozitului1999.12.10
 Data depunerii cererii de examinare: (pe raspunderea solicitantului) 10.12.1999
(71)Numele sau denumirea solicitantului (solicitanţilor), codul ţăriiTATAROV Pavel, MD;
(72)Numele inventatorului (inventatorilor), codul ţăriiTATAROV Pavel, MD;
(73)Numele sau denumirea titularului (titularilor), codul ţăriiTATAROV Pavel, MD;
(54)Titlul inventiei Procedeu de obţinere a confitiurului din fructe şi pomuşoare
(13)Codul documentuluiG2
(51)Clasificarea Internationala de Brevete A23L 1/06 (2006.01);
(19)TaraMD
(45)Data publicarii hotararii de acordare a brevetului2000.10.31
(47)Data eliberării brevetului2001.05.31
 S-a achitat mentinerea pana la data:2004.12.10
 Data decăderii din drepturi2004.12.10
 Publicarea menţiunii de încetare a valabilităţii cu dreptul de restabilire, în buletinul din2005.08.31
 Publicarea menţiunii de încetare a valabilităţii fără dreptul de restabilire, în buletinul din2006.07.31
 Statutul cererii/brevetuluiBrevet nevalabil
Up
/inventions/Details.aspx?id=99-0279