For comments, suggestions
Created with Raphaël 2.1.0 18.01.2000 Examinarea formala (atribuirea datei de depozit) 10.07.2000 Examinarea de fond 31.01.2001 Publicarea hot. de acordare (F1) 31.07.2001 Finalizarea perioadei de depunere a opozitiilor 31.07.2001 Eliberarea brevetului (G2) 18.01.2015 Valabil pana la 31.07.2016 Publicarea hot. de decadere, termenul de restabilire a expirat

Brevet nevalabil


(11)Numarul documentului1600
(21)Numarul depozituluia 2000 0052
(22)Data depozitului2000.01.18
 Data depunerii cererii de examinare: (pe raspunderea solicitantului) 18.01.2000
(71)Numele sau denumirea solicitantului (solicitanţilor), codul ţăriiBAEV Oleg, MD; MENCER Emanuil, MD; FROLOVA Janna, MD; MOGHILKIN Victor, MD;
(72)Numele inventatorului (inventatorilor), codul ţăriiBAEV Oleg, MD; MENCER Emanuil, MD; FROLOVA Janna, MD; MOGHILKIN Victor, MD;
(73)Numele sau denumirea titularului (titularilor), codul ţăriiBAEV Oleg, MD; MENCER Emanuil, MD; FROLOVA Janna, MD; MOGHILKIN Victor, MD;
(54)Titlul inventieiMetoda de evaluare a calităţii alcoolilor şi distilaţilor
(13)Codul documentului
G2, BOPI 08/2001
F1, BOPI 01/2001
(51)Clasificarea Internationala de Brevete G01N 33/14 (2006.01);
(19)TaraMD
(45)Data publicarii hotararii de acordare a brevetului2001.01.31
(47)Data eliberării brevetului2001.07.31
 Examinator(i) la examinarea de fondCRASNOVA Nadejda
 S-a achitat mentinerea pana la data:2015.01.18
 Data decăderii din drepturi2015.01.18
 Publicarea menţiunii de încetare a valabilităţii cu dreptul de restabilire, în buletinul din2015.08.31
 Publicarea menţiunii de încetare a valabilităţii fără dreptul de restabilire, în buletinul din2016.07.31
 Statutul cererii/brevetuluiBrevet nevalabil
Up
/inventions/Details.aspx?id=a%202000%200052