For comments, suggestions
Created with Raphaël 2.1.0 28.03.2000 Examinarea formala (atribuirea datei de depozit) 31.12.2000 Publicarea hot. de acordare (F1) 27.06.2001 Examinarea de fond 30.06.2001 Finalizarea perioadei de depunere a opozitiilor 30.06.2001 Eliberarea brevetului (G2) 28.03.2003 Valabil pana la 31.08.2005 Publicarea hot. de decadere, termenul de restabilire a expirat

Brevet nevalabil


(11)Numarul documentului1568
(21)Numarul depozituluia 2000 0058
(22)Data depozitului2000.03.28
 Data depunerii cererii de examinare: (pe raspunderea solicitantului) 28.03.2000
(71)Numele sau denumirea solicitantului (solicitanţilor), codul ţăriiUNIVERSITATEA DE STAT DE MEDICINĂ ŞI FARMACIE "NICOLAE TESTEMIŢANU" DIN REPUBLICA MOLDOVA, MD;
(72)Numele inventatorului (inventatorilor), codul ţăriiLUTAN Vasile, MD; GALBUR Oleg, MD;
(73)Numele sau denumirea titularului (titularilor), codul ţăriiUNIVERSITATEA DE STAT DE MEDICINĂ ŞI FARMACIE "NICOLAE TESTEMIŢANU" DIN REPUBLICA MOLDOVA, MD;
(54)Titlul inventieiMetodă de tratament al bolii arşilor în perioada şocului combustional
(13)Codul documentului
G2, BOPI 07/2001
F1, BOPI 12/2000
(51)Clasificarea Internationala de Brevete A61K 31/726 (2006.01); A61P 17/02 (2006.01);
(19)TaraMD
(45)Data publicarii hotararii de acordare a brevetului2000.12.31
(47)Data eliberării brevetului2001.07.31
 S-a achitat mentinerea pana la data:2003.03.28
 Data decăderii din drepturi2003.03.28
 Publicarea menţiunii de încetare a valabilităţii cu dreptul de restabilire, în buletinul din2004.12.31
 Publicarea menţiunii de încetare a valabilităţii fără dreptul de restabilire, în buletinul din2005.08.31
 Statutul cererii/brevetuluiBrevet nevalabil
Up
/inventions/Details.aspx?id=a%202000%200058