For comments, suggestions
Created with Raphaël 2.1.0 13.10.2000 Examinarea formala (atribuirea datei de depozit) 19.10.2000 Examinarea preliminara 04.01.2002 Examinarea de fond 31.12.2002 Publicarea hot. de acordare (F1) 30.06.2003 Finalizarea perioadei de depunere a opozitiilor 31.08.2003 Eliberarea brevetului (G2) 13.10.2006 Valabil pana la 31.01.2008 Publicarea hot. de decadere, termenul de restabilire a expirat

Brevet nevalabil


(11)Numarul documentului2046
(21)Numarul depozituluia 2000 0168
(22)Data depozitului2000.10.13
 Data depunerii cererii de examinare: (pe raspunderea solicitantului) 21.06.2001
(71)Numele sau denumirea solicitantului (solicitanţilor), codul ţăriiINSTITUTUL DE GENETICĂ ŞI FIZIOLOGIE A PLANTELOR AL ACADEMIEI DE ŞTIINŢE A MOLDOVEI, MD; INSTITUTUL DE ZOOLOGIE AL ACADEMIEI DE ŞTIINŢE A MOLDOVEI, MD;
(72)Numele inventatorului (inventatorilor), codul ţăriiCHINTEA Pavel, MD; ZUBCOV Elena, MD; UNGUREANU Laurenţia, MD;
(73)Numele sau denumirea titularului (titularilor), codul ţăriiINSTITUTUL DE GENETICĂ AL ACADEMIEI DE ŞTIINŢE A REPUBLICII MOLDOVA, MD; INSTITUTUL DE ZOOLOGIE AL ACADEMIEI DE ŞTIINŢE A MOLDOVEI, MD;
(54)Titlul inventieiProcedeu de cultivare a algelor verzi
(13)Codul documentului
G2, BOPI 09/2003
F1, BOPI 12/2002
(51)Clasificarea Internationala de Brevete A01G 33/00 (2006.01); C12N 1/12 (2006.01);
(19)TaraMD
(45)Data publicarii hotararii de acordare a brevetului2002.12.31
(47)Data eliberării brevetului2003.09.30
 Examinator(i) la examinarea de fondBAZARENCO Tatiana, ŞURGALSCHI Ecaterina
 S-a achitat mentinerea pana la data:2006.10.13
 Data decăderii din drepturi2006.10.13
 Publicarea menţiunii de încetare a valabilităţii cu dreptul de restabilire, în buletinul din2007.06.30
 Publicarea menţiunii de încetare a valabilităţii fără dreptul de restabilire, în buletinul din2008.01.31
 Statutul cererii/brevetuluiBrevet nevalabil
Up
/inventions/Details.aspx?id=a%202000%200168