For comments, suggestions
Created with Raphaël 2.1.0 28.04.2001 Examinarea formala (atribuirea datei de depozit) 31.07.2001 Examinarea preliminara 29.08.2001 Examinarea de fond 31.03.2002 Publicarea hot. de acordare (F1) 30.09.2002 Finalizarea perioadei de depunere a opozitiilor 30.09.2002 Eliberarea brevetului (G2) 28.04.2008 Valabil pana la 31.10.2009 Publicarea hot. de decadere, termenul de restabilire a expirat

Brevet nevalabil


(11)Numarul documentului1878
(21)Numarul depozituluia 2001 0115
(22)Data depozitului2001.04.28
 Data depunerii cererii de examinare: (pe raspunderea solicitantului) 28.04.2001
(71)Numele sau denumirea solicitantului (solicitanţilor), codul ţăriiUNIVERSITATEA DE STAT DE MEDICINĂ ŞI FARMACIE "NICOLAE TESTEMIŢANU" DIN REPUBLICA MOLDOVA, MD; INSTITUTUL DE CERCETĂRI ŞTIINŢIFICE ÎN DOMENIUL OCROTIRII SĂNĂTĂŢII MAMEI ŞI COPILULUI AL MINISTERULUI SĂNĂTĂŢII, MD;
(72)Numele inventatorului (inventatorilor), codul ţăriiEŢCO Ludmila, MD; ALEKSEEVA Natalia, UA; ZARBAILOV Natalia, MD; GAŢCAN Ştefan, MD;
(73)Numele sau denumirea titularului (titularilor), codul ţăriiUNIVERSITATEA DE STAT DE MEDICINĂ ŞI FARMACIE "NICOLAE TESTEMIŢANU" DIN REPUBLICA MOLDOVA, MD; INSTITUTUL DE CERCETĂRI ŞTIINŢIFICE ÎN DOMENIUL OCROTIRII SĂNĂTĂŢII MAMEI ŞI COPILULUI AL MINISTERULUI SĂNĂTĂŢII, MD;
(54)Titlul inventieiMetodă de profilaxie a endometritei precoce puerperale
(13)Codul documentului
G2, BOPI 10/2002
F1, BOPI 03/2002
(51)Clasificarea Internationala de Brevete A61N 5/073 (2006.01); A61P 15/00 (2006.01);
(19)TaraMD
(45)Data publicarii hotararii de acordare a brevetului2002.03.31
(47)Data eliberării brevetului2002.10.31
(74)ReprezentantVOZIANU Maria, Str. Drumul Viilor nr. 42, bloc 3, ap.78, MD-2021, Chişinău, Republica Moldova
 Examinator(i) la examinarea de fondGROSU Petru, TIMONIN Alexandru
 S-a achitat mentinerea pana la data:2008.04.28
 Data decăderii din drepturi2008.04.28
 Publicarea menţiunii de încetare a valabilităţii cu dreptul de restabilire, în buletinul din2008.11.30
 Publicarea menţiunii de încetare a valabilităţii fără dreptul de restabilire, în buletinul din2009.10.31
 Statutul cererii/brevetuluiBrevet nevalabil
Up
/inventions/Details.aspx?id=a%202001%200115