For comments, suggestions
Created with Raphaël 2.1.0 15.05.2001 Examinarea formala (atribuirea datei de depozit) 06.08.2001 Examinarea preliminara si de fond 28.02.2003 Publicarea cererii (A) 29.02.2004 Publicarea hot. de acordare (B2) 31.08.2004 Finalizarea perioadei de depunere a opozitiilor 31.10.2004 Eliberarea brevetului (C2) 15.05.2006 Valabil pana la 31.08.2007 Publicarea hot. de decadere, termenul de restabilire a expirat

Brevet nevalabil


(11)Numarul documentului2386
(21)Numarul depozituluia 2001 0148
(22)Data depozitului2001.05.15
 Data depunerii cererii de examinare: (de fond) 15.05.2001
(71)Numele sau denumirea solicitantului (solicitanţilor), codul ţăriiINSTITUTUL DE MICROBIOLOGIE ŞI BIOTEHNOLOGIE AL ACADEMIEI DE ŞTIINŢE A MOLDOVEI, MD; UNIVERSITATEA DE STAT DIN MOLDOVA, MD; INSTITUTUL DE CHIMIE, MD;
(72)Numele inventatorului (inventatorilor), codul ţăriiRUDIC Valeriu, MD; TURTĂ Constantin, MD; BULIMAGA Valentina, MD; DENCICOV Lidia, MD; CHIRIAC Tatiana, MD; LĂZĂRESCU Ana, MD;
(73)Numele sau denumirea titularului (titularilor), codul ţăriiINSTITUTUL DE MICROBIOLOGIE ŞI BIOTEHNOLOGIE AL ACADEMIEI DE ŞTIINŢE A MOLDOVEI, MD; UNIVERSITATEA DE STAT DIN MOLDOVA, MD; INSTITUTUL DE CHIMIE AL ACADEMIEI DE ŞTIINŢE A REPUBLICII MOLDOVA, MD;
(54)Titlul inventieiProcedeu de cultivare a cianobacteriei Spirulina platensis
(13)Codul documentului
C2, BOPI 11/2004
B2, BOPI 02/2004
A, BOPI 02/2003
(51)Clasificarea Internationala de Brevete A01G 33/00 (2006.01); C12N 1/12 (2006.01); C12N 1/20 (2006.01);
(19)TaraMD
(41)Data publicarii cererii2003.02.28
(45)Data publicarii hotararii de acordare a brevetului2004.02.29
(47)Data eliberării brevetului2004.11.30
 Examinator(i) la examinarea de fondBAZARENCO Tatiana
 S-a achitat mentinerea pana la data:2006.05.15
 Data decăderii din drepturi2006.05.15
 Publicarea menţiunii de încetare a valabilităţii cu dreptul de restabilire, în buletinul din2006.12.29
 Publicarea menţiunii de încetare a valabilităţii fără dreptul de restabilire, în buletinul din2007.08.31
 Statutul cererii/brevetuluiBrevet nevalabil
Up
/inventions/Details.aspx?id=a%202001%200148