For comments, suggestions
Created with Raphaël 2.1.0 19.06.2001 Examinarea formala (atribuirea datei de depozit) 30.04.2003 Publicarea hot. de acordare (F1) 01.08.2003 Examinarea preliminara si de fond 31.10.2003 Finalizarea perioadei de depunere a opozitiilor 31.01.2004 Eliberarea brevetului (G2) 19.06.2011 Valabil pana la 31.12.2012 Publicarea hot. de decadere, termenul de restabilire a expirat

Brevet nevalabil


(11)Numarul documentului2155
(21)Numarul depozituluia 2001 0190
(22)Data depozitului2001.06.19
 Data depunerii cererii de examinare: (pe raspunderea solicitantului) 22.11.2001
(71)Numele sau denumirea solicitantului (solicitanţilor), codul ţăriiCERBARI Alexandru, MD; MUŞINSCHI Valeriu, MD; PAPUŞOI Serghei, MD;
(72)Numele inventatorului (inventatorilor), codul ţăriiCERBARI Alexandru, MD; MUŞINSCHI Valeriu, MD; PAPUŞOI Serghei, MD;
(73)Numele sau denumirea titularului (titularilor), codul ţăriiOLIMP S.R.L, MD;
(54)Titlul inventieiSigiliu
(13)Codul documentului
G2, BOPI 02/2004
F1, BOPI 04/2003
(51)Clasificarea Internationala de Brevete E05B 39/02 (2006.01); G09F 3/03 (2006.01);
(19)TaraMD
(45)Data publicarii hotararii de acordare a brevetului2003.04.30
(47)Data eliberării brevetului2004.02.29
(74)ReprezentantPARASCA Dumitru, Str. Eminescu nr. 40, ap. 13, MD-2012, Chişinău, Republica Moldova
 Examinator(i) la examinarea de fondSĂU Tatiana
 S-a achitat mentinerea pana la data:2011.06.19
 Data decăderii din drepturi2011.06.19
 Publicarea menţiunii de încetare a valabilităţii cu dreptul de restabilire, în buletinul din2012.01.31
 Publicarea menţiunii de încetare a valabilităţii fără dreptul de restabilire, în buletinul din2012.12.31
 Contract de cesiune
EtapaBrevet (Titular)
Nr. şi data deciziei:909, 2006.02.03
Nr. şi data contractului:882, 2006.01.24
Datele iniţiale:CERBARI Alexandru, MD; MUŞINSCHI Valeriu, MD; PAPUŞOI Serghei, MD;
Datele finale:OLIMP S.R.L, MD; str. Calea Basarabiei, nr. 28, bloc 2, MD-2023, Chişinău, Republica Moldova
 Statutul cererii/brevetuluiBrevet nevalabil
Up
/inventions/Details.aspx?id=a%202001%200190