For comments, suggestions

Brevet nevalabil


(11)Numarul documentului2155
(21)Numarul depozituluia 2001 0190
(22)Data depozitului2001.06.19
 Data depunerii cererii de examinare: (pe raspunderea solicitantului) 22.11.2001
(71)Numele sau denumirea solicitantului (solicitanţilor), codul ţăriiCERBARI Alexandru, MD; MUŞINSCHI Valeriu, MD; PAPUŞOI Serghei, MD;
(72)Numele inventatorului (inventatorilor), codul ţăriiCERBARI Alexandru, MD; MUŞINSCHI Valeriu, MD; PAPUŞOI Serghei, MD;
(73)Numele sau denumirea titularului (titularilor), codul ţăriiOLIMP S.R.L, MD;
(54)Titlul inventiei Sigiliu
(13)Codul documentuluiG2
(51)Clasificarea Internationala de Brevete E05B 39/02 (2006.01); G09F 3/03 (2006.01);
(19)TaraMD
(45)Data publicarii hotararii de acordare a brevetului2003.04.30
(47)Data eliberării brevetului2004.02.29
(74)ReprezentantPARASCA Dumitru, Str. Eminescu nr. 40, ap. 13, MD-2012, Chişinău, Republica Moldova
 Examinator(i) la examinarea de fondSĂU Tatiana
 S-a achitat mentinerea pana la data:2011.06.19
 Data decăderii din drepturi2011.06.19
 Publicarea menţiunii de încetare a valabilităţii cu dreptul de restabilire, în buletinul din2012.01.31
 Publicarea menţiunii de încetare a valabilităţii fără dreptul de restabilire, în buletinul din2012.12.31
 Contract de cesiune
EtapaBrevet (Titular)
Nr. şi data deciziei:909, 2006.02.03
Nr. şi data contractului:882, 2006.01.24
Datele iniţiale:CERBARI Alexandru, MD; MUŞINSCHI Valeriu, MD; PAPUŞOI Serghei, MD;
Datele finale:OLIMP S.R.L, MD; str. Calea Basarabiei, nr. 28, bloc 2, MD-2023, Chişinău, Republica Moldova
 Statutul cererii/brevetuluiBrevet nevalabil
Up
/inventions/Details.aspx?id=a%202001%200190