For comments, suggestions
Created with Raphaël 2.1.0 10.07.2001 Examinarea formala (atribuirea datei de depozit) 10.10.2001 Examinarea preliminara si de fond 31.01.2003 Publicarea hot. de acordare (F1) 30.06.2003 Eliberarea brevetului (G2) 31.07.2003 Finalizarea perioadei de depunere a opozitiilor 10.07.2016 Valabil pana la 31.01.2018 Publicarea hot. de decadere, termenul de restabilire a expirat

Brevet nevalabil


(11)Numarul documentului2068
(21)Numarul depozituluia 2001 0217
(22)Data depozitului2001.07.10
 Data depunerii cererii de examinare: (pe raspunderea solicitantului) 10.07.2001
(71)Numele sau denumirea solicitantului (solicitanţilor), codul ţăriiCENTRUL NAŢIONAL ŞTIINŢIFICO-PRACTIC DE MEDICINĂ PREVENTIVĂ AL MINISTERULUI SĂNĂTĂŢII AL REPUBLICII MOLDOVA, MD;
(72)Numele inventatorului (inventatorilor), codul ţăriiSPÎNU Constantin, MD; HOLBAN Tiberiu, MD; VUTCARIOV Vasile, MD; SCOFERŢA Petru, MD; VALICA Vladimir, MD; MAGDEI Mihai, MD; CHINTEA Pavel, MD; POPOVICI Raisa, MD; BÎRCĂ Ludmila, MD; SPÂNU Igor, MD;
(73)Numele sau denumirea titularului (titularilor), codul ţăriiCENTRUL NAŢIONAL ŞTIINŢIFICO-PRACTIC DE MEDICINĂ PREVENTIVĂ AL MINISTERULUI SĂNĂTĂŢII DIN REPUBLICA MOLDOVA, MD;
(54)Titlul inventieiMetodă de tratament al infecţiei cu  Herpes simplex
(13)Codul documentului
G2, BOPI 07/2003
F1, BOPI 01/2003
(51)Clasificarea Internationala de Brevete A61K 31/56 (2006.01); A61K 31/702 (2006.01); A61K 31/7028 (2006.01); A61P 31/22 (2006.01);
(19)TaraMD
(45)Data publicarii hotararii de acordare a brevetului2003.01.31
(47)Data eliberării brevetului2003.07.31
 Examinator(i) la examinarea de fondTIMONIN Alexandru
 S-a achitat mentinerea pana la data:2016.07.10
 Data decăderii din drepturi2016.07.10
 Publicarea menţiunii de încetare a valabilităţii cu dreptul de restabilire, în buletinul din2017.04.30
 Publicarea menţiunii de încetare a valabilităţii fără dreptul de restabilire, în buletinul din2018.01.31
 Statutul cererii/brevetuluiBrevet nevalabil
Up
/inventions/Details.aspx?id=a%202001%200217