For comments, suggestions

Brevet nevalabil cu posibilitatea de a fi restabilit


(11)Numarul documentului2068
(21)Numarul depozituluia 2001 0217
(22)Data depozitului2001.07.10
 Data depunerii cererii de examinare: (pe raspunderea solicitantului) 10.07.2001
(71)SolicitantCENTRUL NAŢIONAL ŞTIINŢIFICO-PRACTIC DE MEDICINĂ PREVENTIVĂ AL MINISTERULUI SĂNĂTĂŢII AL REPUBLICII MOLDOVA, MD;
(72)InventatorSPÎNU Constantin, MD; HOLBAN Tiberiu, MD; VUTCARIOV Vasile, MD; SCOFERŢA Petru, MD; VALICA Vladimir, MD; MAGDEI Mihai, MD; CHINTEA Pavel, MD; POPOVICI Raisa, MD; BÎRCĂ Ludmila, MD; SPÂNU Igor, MD;
(73)TitularCENTRUL NAŢIONAL ŞTIINŢIFICO-PRACTIC DE MEDICINĂ PREVENTIVĂ AL MINISTERULUI SĂNĂTĂŢII DIN REPUBLICA MOLDOVA, MD;
(54)Titlul inventiei Metodă de tratament al infecţiei cu Herpes simplex
(13)Codul documentuluiG2
(51)Clasificarea Internationala de Brevete A61K 31/56 (2006.01); A61K 31/702 (2006.01); A61K 31/7028 (2006.01); A61P 31/22 (2006.01);
(19)TaraMD
(47)Data eliberării brevetului2003.07.31
(45)Data publicarii hotararii de acordare a brevetului2003.01.31
 Examinator(i) la examinarea de fondTIMONIN Alexandru
 S-a achitat mentinerea pana la data:2016.07.10
 Data decăderii din drepturi2016.07.10
 Publicarea menţiunii de încetare a valabilităţii cu dreptul de restabilire, în buletinul din2017.04.30
 Statutul cererii/brevetuluiBrevet nevalabil cu posibilitatea de a fi restabilit
Up