For comments, suggestions
Created with Raphaël 2.1.0 04.10.2001 Examinarea formala (atribuirea datei de depozit) 26.10.2001 Examinarea preliminara 16.06.2003 Examinarea de fond 30.09.2003 Publicarea hot. de acordare (B1) 31.03.2004 Finalizarea perioadei de depunere a opozitiilor 31.03.2004 Eliberarea brevetului (C2) 04.10.2006 Valabil pana la 31.01.2008 Publicarea hot. de decadere, termenul de restabilire a expirat

Brevet nevalabil


(11)Numarul documentului2258
(21)Numarul depozituluia 2001 0325
(22)Data depozitului2001.10.04
 Data depunerii cererii de examinare: (de fond) 04.10.2001
(71)Numele sau denumirea solicitantului (solicitanţilor), codul ţăriiUNIVERSITATEA DE STAT DE MEDICINĂ ŞI FARMACIE "NICOLAE TESTEMIŢANU" DIN REPUBLICA MOLDOVA, MD;
(72)Numele inventatorului (inventatorilor), codul ţăriiPRISACARI Viorel, MD; SAMUSI Nina, MD; ŢAPCOV Victor, MD; BURACIOVA Svetlana, MD; GULEA Aurelian, MD;
(73)Numele sau denumirea titularului (titularilor), codul ţăriiUNIVERSITATEA DE STAT DE MEDICINĂ ŞI FARMACIE "NICOLAE TESTEMIŢANU" DIN REPUBLICA MOLDOVA, MD;
(54)Titlul inventieiComplecşi chelaţi ai cuprului (II) activi faţă de microorganismele grampozitive
(13)Codul documentului
C2, BOPI 04/2004
B1, BOPI 09/2003
(51)Clasificarea Internationala de Brevete A61K 31/025 (2006.01); A61K 31/04 (2006.01); A61K 31/045 (2006.01); A61K 31/05 (2006.01); A61K 31/15 (2006.01); A61K 31/30 (2006.01); A61P 31/04 (2006.01); C07F 1/08 (2006.01);
(19)TaraMD
(45)Data publicarii hotararii de acordare a brevetului2003.09.30
(47)Data eliberării brevetului2004.04.30
(74)ReprezentantVOZIANU Maria, Str. Drumul Viilor nr. 42, bloc 3, ap.78, MD-2021, Chişinău, Republica Moldova
 Examinator(i) la examinarea de fondTIMONIN Alexandru
 S-a achitat mentinerea pana la data:2006.10.04
 Data decăderii din drepturi2006.10.04
 Publicarea menţiunii de încetare a valabilităţii cu dreptul de restabilire, în buletinul din2007.06.30
 Publicarea menţiunii de încetare a valabilităţii fără dreptul de restabilire, în buletinul din2008.01.31
 Statutul cererii/brevetuluiBrevet nevalabil
Up
/inventions/Details.aspx?id=a%202001%200325