For comments, suggestions
Created with Raphaël 2.1.0 23.01.2002 Examinarea formală (atribuirea datei de depozit) 11.02.2002 Examinarea preliminară 31.10.2002 Examinarea de fond 31.03.2003 Publicarea hot. de acordare (F1) 30.09.2003 Finalizarea perioadei de depunere a opoziţiilor 30.09.2003 Eliberarea brevetului (G2) 23.01.2007 Valabil până la 31.03.2008 Publicarea hot. de decădere, termenul de restabilire a expirat 18.10.2021 23.01.2022 Data expirării brevetului

Brevet nevalabil


(11)Numarul documentului2130
(21)Numarul depozituluia 2002 0053
(22)Data depozitului2002.01.23
 Data depunerii cererii de examinare: (pe raspunderea solicitantului) 23.01.2002
(71)Numele sau denumirea solicitantului (solicitanţilor), codul ţăriiUNIVERSITATEA TEHNICĂ A MOLDOVEI, MD;
(72)Numele inventatorului (inventatorilor), codul ţăriiNASTAS Vitalie, MD; SCÎNTEIANU Mircea, MD;
(73)Numele sau denumirea titularului (titularilor), codul ţăriiUNIVERSITATEA TEHNICĂ A MOLDOVEI, MD;
(54)Titlul inventiei Convertor de impedanţă
(13)Codul documentuluiG2
(51)Clasificarea Internationala de Brevete G01R 27/02 (2006.01); H03H 11/46 (2006.01); G01R 35/00 (2006.01);
(19)TaraMD
(45)Data publicarii hotararii de acordare a brevetului2003.03.31
(47)Data eliberării brevetului2003.10.31
 Examinator(i) la examinarea de fondNASTAS Xenia
 S-a achitat mentinerea pana la data:2007.01.23
 Data decăderii din drepturi2007.01.23
 Publicarea menţiunii de încetare a valabilităţii cu dreptul de restabilire, în buletinul din2007.08.31
 Publicarea menţiunii de încetare a valabilităţii fără dreptul de restabilire, în buletinul din2008.03.31
 Statutul cererii/brevetuluiBrevet nevalabil
Up
/inventions/Details.aspx?id=a%202002%200053