For comments, suggestions
Created with Raphaël 2.1.0 28.01.2002 Examinarea formală (atribuirea datei de depozit) 19.02.2002 Examinarea preliminară 31.05.2002 Examinarea de fond 31.08.2002 Publicarea hot. de acordare (F1) 28.02.2003 Finalizarea perioadei de depunere a opoziţiilor 28.02.2003 Eliberarea brevetului (G2) 28.01.2007 Valabil până la 31.03.2008 Publicarea hot. de decădere, termenul de restabilire a expirat 26.01.2021 28.01.2022 Data expirării brevetului

Brevet nevalabil


(11)Numarul documentului1985
(21)Numarul depozituluia 2002 0060
(22)Data depozitului2002.01.28
 Data depunerii cererii de examinare: (pe raspunderea solicitantului) 28.01.2002
(71)Numele sau denumirea solicitantului (solicitanţilor), codul ţăriiINSTITUTUL DE CHIMIE AL ACADEMIEI DE ŞTIINŢE A MOLDOVEI, MD; INSTITUTUL de PROIECTĂRI CHIMICE, RO; UNIVERSITATEA DE STAT DE MEDICINĂ ŞI FARMACIE "NICOLAE TESTEMIŢANU" DIN REPUBLICA MOLDOVA, MD;
(72)Numele inventatorului (inventatorilor), codul ţăriiLUPAŞCU Tudor, MD; VACARCIUC Ion, MD; GONCIAR Veaceslav, MD; GHICAVÎI Victor, MD;
(73)Numele sau denumirea titularului (titularilor), codul ţăriiINSTITUTUL DE CHIMIE AL ACADEMIEI DE ŞTIINŢE A REPUBLICII MOLDOVA, MD; INSTITUTUL de PROIECTĂRI CHIMICE, RO; UNIVERSITATEA DE STAT DE MEDICINĂ ŞI FARMACIE "NICOLAE TESTEMIŢANU" DIN REPUBLICA MOLDOVA, MD;
(54)Titlul inventiei Procedeu de obţinere a cărbunelui activat din sâmburi de fructe şi coji de nuci
(13)Codul documentuluiG2
(51)Clasificarea Internationala de Brevete C01B 31/08 (2006.01); C01B 31/12 (2006.01);
(19)TaraMD
(45)Data publicarii hotararii de acordare a brevetului2002.08.31
(47)Data eliberării brevetului2003.03.31
 Examinator(i) la examinarea de fondGROSU Petru
 S-a achitat mentinerea pana la data:2007.01.28
 Data decăderii din drepturi2007.01.28
 Publicarea menţiunii de încetare a valabilităţii cu dreptul de restabilire, în buletinul din2007.08.31
 Publicarea menţiunii de încetare a valabilităţii fără dreptul de restabilire, în buletinul din2008.03.31
 Statutul cererii/brevetuluiBrevet nevalabil
Up
/inventions/Details.aspx?id=a%202002%200060