For comments, suggestions

Brevet valabil


(11)Numarul documentului2021
(21)Numarul depozituluia 2002 0069
(22)Data depozitului2002.02.12
 Data depunerii cererii de examinare: (pe raspunderea solicitantului) 12.02.2002
(71)SolicitantGT EXPERT S.R.L., FIRMĂ ŞTIINŢIFICĂ DE PRODUCŢIE, MD;
(72)InventatorBUROVENCO Victor, MD;
(73)TitularGT EXPERT S.R.L., FIRMĂ ŞTIINŢIFICĂ DE PRODUCŢIE, MD;
(54)Titlul inventiei Procedeu de întărire a stratului protector la suprafaţa inferioară a plăcii de beton armat
(13)Codul documentuluiG2
(51)Clasificarea Internationala de Brevete E04B 1/64 (2006.01);
(19)TaraMD
(47)Data eliberării brevetului2003.05.31
(45)Data publicarii hotararii de acordare a brevetului2002.10.31
 Examinator(i) la examinarea de fondNEKLIUDOVA Natalia
 S-a achitat mentinerea pana la data:2018.02.12
 Statutul cererii/brevetuluiBrevet valabil
Up