For comments, suggestions
Created with Raphaël 2.1.0 22.04.2002 Examinarea formala (atribuirea datei de depozit) 20.06.2002 Examinarea preliminara 16.09.2002 Examinarea de fond 28.02.2003 Publicarea hot. de acordare (F1) 31.07.2003 Eliberarea brevetului (G2) 31.08.2003 Finalizarea perioadei de depunere a opozitiilor 22.04.2007 Valabil pana la 30.06.2008 Publicarea hot. de decadere, termenul de restabilire a expirat

Brevet nevalabil


(11)Numarul documentului2095
(21)Numarul depozituluia 2002 0128
(22)Data depozitului2002.04.22
 Data depunerii cererii de examinare: (pe raspunderea solicitantului) 22.04.2002
(71)Numele sau denumirea solicitantului (solicitanţilor), codul ţăriiUNIVERSITATEA DE STAT DE MEDICINĂ ŞI FARMACIE "NICOLAE TESTEMIŢANU" DIN REPUBLICA MOLDOVA, MD;
(72)Numele inventatorului (inventatorilor), codul ţăriiCEREMPEI Ludmila, MD; MOGORENU Petru, MD; GUDUMAC Valentin, MD; SCHIŢCO Olga, MD; COLIBABA Elena, MD;
(73)Numele sau denumirea titularului (titularilor), codul ţăriiUNIVERSITATEA DE STAT DE MEDICINĂ ŞI FARMACIE "NICOLAE TESTEMIŢANU" DIN REPUBLICA MOLDOVA, MD;
(54)Titlul inventieiMetodă de diagnosticare a funcţiei pancreasului la copii cu afecţiuni gastroduadenale cronice
(13)Codul documentului
G2, BOPI 08/2003
F1, BOPI 02/2003
(51)Clasificarea Internationala de Brevete A61B 5/00 (2006.01);
(19)TaraMD
(45)Data publicarii hotararii de acordare a brevetului2003.02.28
(47)Data eliberării brevetului2003.08.31
(74)ReprezentantVOZIANU Maria, Str. Drumul Viilor nr. 42, bloc 3, ap.78, MD-2021, Chişinău, Republica Moldova
 Examinator(i) la examinarea de fondGROSU Petru, ŞURGALSCHI Ecaterina
 S-a achitat mentinerea pana la data:2007.04.22
 Data decăderii din drepturi2007.04.22
 Publicarea menţiunii de încetare a valabilităţii cu dreptul de restabilire, în buletinul din2007.11.30
 Publicarea menţiunii de încetare a valabilităţii fără dreptul de restabilire, în buletinul din2008.06.30
 Statutul cererii/brevetuluiBrevet nevalabil
Up
/inventions/Details.aspx?id=a%202002%200128