For comments, suggestions
Created with Raphaël 2.1.0 22.04.2002 Examinarea formală (atribuirea datei de depozit) 20.06.2002 Examinarea preliminară 16.09.2002 Examinarea de fond 28.02.2003 Publicarea hot. de acordare (F1) 31.07.2003 Eliberarea brevetului (G2) 31.08.2003 Finalizarea perioadei de depunere a opoziţiilor 22.04.2007 Valabil până la 30.06.2008 Publicarea hot. de decădere, termenul de restabilire a expirat

Brevet nevalabil


(11)Numarul documentului2095
(21)Numarul depozituluia 2002 0128
(22)Data depozitului2002.04.22
 Data depunerii cererii de examinare: (pe raspunderea solicitantului) 22.04.2002
(71)Numele sau denumirea solicitantului (solicitanţilor), codul ţăriiUNIVERSITATEA DE STAT DE MEDICINĂ ŞI FARMACIE "NICOLAE TESTEMIŢANU" DIN REPUBLICA MOLDOVA, MD;
(72)Numele inventatorului (inventatorilor), codul ţăriiCEREMPEI Ludmila, MD; MOGORENU Petru, MD; GUDUMAC Valentin, MD; SCHIŢCO Olga, MD; COLIBABA Elena, MD;
(73)Numele sau denumirea titularului (titularilor), codul ţăriiUNIVERSITATEA DE STAT DE MEDICINĂ ŞI FARMACIE "NICOLAE TESTEMIŢANU" DIN REPUBLICA MOLDOVA, MD;
(54)Titlul inventiei Metodă de diagnosticare a funcţiei pancreasului la copii cu afecţiuni gastroduadenale cronice
(13)Codul documentuluiG2
(51)Clasificarea Internationala de Brevete A61B 5/00 (2006.01);
(19)TaraMD
(45)Data publicarii hotararii de acordare a brevetului2003.02.28
(47)Data eliberării brevetului2003.08.31
(74)ReprezentantVOZIANU Maria, Str. Drumul Viilor nr. 42, bloc 3, ap.78, MD-2021, Chişinău, Republica Moldova
 Examinator(i) la examinarea de fondGROSU Petru, ŞURGALSCHI Ecaterina
 S-a achitat mentinerea pana la data:2007.04.22
 Data decăderii din drepturi2007.04.22
 Publicarea menţiunii de încetare a valabilităţii cu dreptul de restabilire, în buletinul din2007.11.30
 Publicarea menţiunii de încetare a valabilităţii fără dreptul de restabilire, în buletinul din2008.06.30
 Statutul cererii/brevetuluiBrevet nevalabil
Up
/inventions/Details.aspx?id=a%202002%200128